عوارض خطرناک کار در شیفت شب برای زنان

خانم هایی که در شیفت های شب کار میکنند باید بیشتر مراقب سلامتی خود باشند آن ها در معرض ابتلا به سرطان های خطرناکی همچون سرطان سینه، پوست و سیستم گوارش قرار دارند. محققان مرکز پزشکی دانشگاه سیچوان با روشی نوین روی این افراد تحقیقاتی به عمل آورده اند که در ادامه نتایج این تحقیقات را خواهید خواند.


نتایج یک متاآنالیز نشان می دهد زنانی که در شیفت شب کار می کنند، بیش از دیگران در معرض ابتلا به سرطان های سینه، پوست و دستگاه گوارش هستند.

، محققان مرکز پزشکی دانشگاه سیچوان در چین در این متاآنالیز ارتباط میان کار طولانی مدت در شیفت شب را با خطر ابتلا به سرطان های مختلف بررسی کردند.

به گزارش پایگاه اینترنتی یورک الرت،روش تحقیق فراتحلیل یا متاآنالیز به ترکیب داده‌ها و نتایج به دست آمده از یک مرور سیستماتیک با بهره‌گیری از روش‌های آماری اطلاق می شود.
محققان این متاآنالیز را با استفاده از داده های 61 مقاله در زمینه 114 هزار و 628 مورد سرطان و 3 میلیون و 909 هزار و 152 نفر از آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و آسیا انجام دادند.

این مقاله ها شامل 26 مطالعه کوهورت، 24 مطالعه مورد- شاهدی و 11 مطالعه مورد- شاهدی لانه بود.
محققان این مطالعات را برای کشف ارتباط میان کار طولانی مدت در شیفت شب و خطر ابتلا به 11 نوع سرطان آنالیز کردند.
همچنین در یک آنالیز دیگر، کار طولانی مدت در شیفت شب و خطر ابتلا به شش نوع سرطان در میان به طور خاص زنان پرستاران بررسی قرار گرفت.

عوارض خطرناک کار در شیفت شب برای زنان

نتایج تحقیق نشان داد زنانی که مدت زمان زیادی در شیفت های شب کار می کردند، با افزایش 19 درصدی خطر ابتلا به سرطان روبرو بودند.
محققان همچنین با آنالیز انواع خاص سرطان متوجه شدند که خطر ابتلا به سه سرطان پستان، پوست و دستگاه گوارش در زنانی که مدت زمان زیادی در شیفت های شب کار می کردند، در قیاس با زنانی که مدت زمان زیادی در شیفت شب کار نمی کردند، به ترتیب 41، 32 و 18 درصد افزایش داشت.

با این حال، محققان پس از طبقه بندی افراد مورد مطالعه بر اساس محل زندگی آنها متوجه شدند که افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه تنها در زنانی یافت شد که در آمریکای شمالی و اروپا در شیفت های شب کار می کردند.
آنها می گویند علت این موضوع احتمالا این است که زنان این مناطق سطوح هورمون جنسی بالاتری دارند که با سرطان های مرتبط با هورمون مانند سرطان سینه ارتباط دارد.

همچنین آنالیزی که تنها در میان پرستاران زن انجام شد، نشان داد که خطر ابتلا به سه سرطان سینه، دستگاه گوارش و ریه در میان پرستارانی که در شیفت شب کار می کردند، در قیاس با پرستارانی که در شیفت های شب کار نمی کردند به ترتیب 58، 35 و 28 درصد بیشتر بود.
این متاآنالیز همچنین نشان داد که در میان تمام شغل های مورد بررسی، پرستارانی که در شیفت شب کار می کردند با بیشترین خطر ابتلا به سرطان سینه روبرو بودند.
از سوی دیگر، محققان با انجام یک متاآنالیز دوز واکنش در مطالعات سرطان سینه، متوجه شدند که خطر ابتلا به سرطان سینه با هر 5 سال کار در شیفت شب، 3.3 درصد افزایش می یافت.

عوارض خطرناک کار در شیفت شب برای زنان

نتایج این مطالعه موید ضرورت تهیه برنامه هایی برای حفظ سلامت زنانی است که مدت زمان زیادی در شیفت شب کار می کنند.
محققان کار در شیفت شب را به عنوان یک عامل خطرساز ابتلا به سرطان های رایج در میان زنان عنوان کردند و گفتند: نتایج این مطالعه می تواند به ایجاد و پیاده سازی تدابیری برای محافظت از زنانی که در شیفت های شب کار می کنند، کمک کند. همچنین این نتایج نشان می دهند افرادی که مدت زمان زیادی در شیفت های شب کار می کنند باید تحت معاینات منظم فیزیکی و غربالگری سرطان قرار گیرند.
نتایج این مطالعه در مجله Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention منتشر شده است.

ایرنا