دکتر محمود ادیب – جراح دندانپزشک – ایمپلنتولوژیست

ایمپلنت در یک جلسه
در این روش بخش جراحی و پروتز، ایمپلنت در یک جلسه انجام می شود و روش کار به ترتیب ذیل است:
1-    تهیه سی تی اسکن از بیمار CBC.T
2-    تهیه 3D (سه بعدی) جمجمه و فک بیمار با استفاده از C.T  و نرم افزار 3D Med
3-    انجام جراحی و ساخت پروتز های بیمار روی مدل 3D مجازی
4-    ساخت تمپلت جراحی
5-    انجام جراحی و نصب پروتز در یک جلسه

 ویدیو:حامد کریم زاده