دکتر شاهین شادالوئی
دکتر شاهین شادالوئی؛ ارتودانتیکس: از ارتودنسی متحرک، برای مرتب کردن دندان‌ها در موارد خاصی استفاده می‌شود. اگر نامنظمی دندان‌ها کم باشد و تنها در یک یا دو دندان این نامرتبی وجود داشته باشد یا سن بیمار برای انجام درمان ارتودنسی ثابت، پایین باشد (یعنی هنوز دندان‌های شیری با دندان‌های دائمی جایگزین نشده‌اند) از این روش استفاده می‌کنند. دستگاه‌های متحرک هر چند در مرتب کردن دندان‌ها به اندازه ارتودنسی ثابت موثر نیستند، اما در رفع ناهنجاری‌های فکی در سنین رشد می‌توانند بسیار موثر باشند.
ویدیو:حامد کریم زاده