برنامه دوم دکتر سلام

موضوع: پیشگیری بیماری های قلبی و عروقی

قسمت دوم دکتر سلام | پیشگیری بیماری های قلبی و عروقی

 

متن کامل قسمت دوم برنامه دکتر سلام:

 

پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی پرداخت که در ادامه نقطه نظرات وی را می‌خوانید.

«در پیکار هستی بر نیستی ، اول پیشگیری بعد درمان». امروزه پیشگیری از بیماریها شامل دو بحث پیشگیری اولیه ، یعنی کاری بکنیم که بیمار نشویم ، سکته نکنیم، سرطان نگیریم و … و همچنین پیشگیری ثانویه است یعنی کسی که سکته کرده چه کاری باید انجام بدهد که به سکته دوم منجر نشود و یا بیماریش پیشروی نکند.

یک روش پیشگیری را اخیراً ذکر می کنند که معادل فارسی ندارد و به آن می گویند primordial prevention، یعنی اینکه به عبارت ساده ما کاری کنیم که در اجتماع و مردم فاکتورهای خطر در آنان ظاهر نشود. به عبارت ساده‌تر ، ما باید چربیهای مضر را از رستورانها یا شرکتهایی که چربی می‌سازند قطع کنیم و یا استفاده از چربی را در منازل خود حذف کنیم تا چربی مردم بالا نرود و کمتر سکته کنند، این کار در کشورهای مختلف انجام شده است و در ایران نیز در حال انجام است.

برای پیشگیری از بیماری قلبی باید عوامل خطر را بشناسیم . یعنی سیگار مطلقاً ممنوع – چربی های خون تعدیل و ایده آل باشد، فشار خون باید در مرز ایده آل قرار گیرد. برای مثال باید رقم فشار خون را 5/11 روی 5/7 نگه داریم.

آن چیزی که امروزه به عنوان یکی از بهترین روش‌های مقابله ذکر می شود این است که ورزش‌های روزانه باید در برنامه همه افراد باشد. انسان باید در روز 30 دقیقه ورزش کند. منتهی 10 دقیقه از این زمان اگر سنگین تر باشد بطوری که مقداری ضربان قلب بالاتر رود و در کنار آن رژیم غذایی کاملا تحت نظر و کنترل باشد بسیار خوب است.

بنابراین کنترل رژیم غذایی – کنترل فشار خون –  عدم مصرف دخانیات از عوامل مهمی هستند که می‌توانند از بیماری های قلبی و عروقی جلوگیری کنند.

دکتر عارفی استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران