بالا رفتن قیمت محصولات دخانی

استعمال دخانیات عوارض جبران ناپذیری برای سلامتی مان دربردارند. به تازگی مبلغ این محصولات دخانی در کشورمان افزایش یافته است و برای تشویق مردم به ترک سیگار در مجلس شورای اسلامی به میزان ده درصد قیمت سیگار بالارفت.

رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات اعلام کرد که در صورت تصویب بند ۷ الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ قیمت هر نخ برند سیگار ایرانی با افزایش ۵۰ درصدی و هر نخ برند سیگار خارجی تولید داخل حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت همراه خواهند بود.

علی اصغر رمزی گفت: بند ۷ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی اضافه شده است، که در متن لایحه دولت وجود نداشت و بر اساس آن از ابتدای سال آتی به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و تولید داخل با نشان بین المللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود. طبق این بند الحاقی برای هر نخ سیگار تولید داخلی اعم از ایرانی و برند خارجی ۳۵۰ ریال و برای هر نخ سیگار وارداتی ۵۰۰ ریال عوارض اخذ می شود.

بالا رفتن قیمت محصولات دخانی

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که برای سیگار در طول پنج ساله این برنامه، عوارض و مالیات جدیدی در نظر گرفته نشود و همان عوارض و مالیات موجود در ماده ۷۳ کفایت می کند.

رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات با تاکید بر اینکه بند ۷ الحاقی به تبصره لایجه بودجه سال ۱۳۹۷ که توسط مجلس شورای اسلامی اضافه شده است، با ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، گفت: علاوه بر این مبلغ ریالی در نظر گرفته شده موجب خواهد شد برندهای ایرانی به دلیل پایین بودن قیمت فروش بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند و در این بین برندهای خارجی که در داخل تولید می شوند حدود ۱۰ درصد با رشد قیمت همراه شوند.

رمزی افزود: چنین اتفاقی موجب می شود فروش برندهای ایرانی لطمه خورده و موضوع اشتغال کارخانجات داخلی با بحران موجه شود چرا که عمده قاچاق صورت گرفته در این حوزه نزدیک به بازه قیمتی برندهای ایرانی است.

به گفته وی بند ۷ الحاقی به تصبره لایجه بودجه سال ۱۳۹۷ در کمیسیون تلفیق مصوب شده و قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود که متاسفانه در این صورت با تقویت برند خارجی و سهم آن ها در بازار روبرو شده و سهم برند داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال در این حوزه با چالش مواجه می‌شود.

بالا رفتن قیمت محصولات دخانی

رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات با ارائه سه پیشنهاد در خصوص بند ۷ الحاقی به تصبره لایجه بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: اولین پیشنهاد حذف کلی بند الحاقی ۷ تبصره ۶ است. دومین پیشنهاد اصلاح این بند است به طوری که ۳۵ تومان را از برندهای داخلی اعم از ایرانی و خارجی تولید داخل اخذ نکرده و تنها مبلغ ۵۰ تومانی از سیگارهای وارداتی دریافت شود. پیشنهاد سوم هم مستثنی کردن برندهای ایرانی از ۳۵ تومان عوارض مربوطه است به‌گونه‌ای که برندهای خارجی تولید داخل ۳۵ تومان را پرداخت کرده و برندهای وارداتی نیز ۵۰ تومان عوارض را پرداخت کنند.

براساس بند الحاقی هفت متن نهایی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ و براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و تولید داخل با نشان بین المللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند.

خبرآنلاین