مقایسه کالری غلات صبحانه با پیتزا

اگر بخواهید بین یک کاسه غلات و یک برش پیتزا برای صبحانه یکی را انتخاب کنید کدامیک از این خوردنی ها را بر میگزینید؟ ممکن است تعجب کنید اما کالری یک برش پیتزا نسبت به یک کاسه غله همراه با شیر کمتر است و ریسک چاقی و اضافه وزن را در بدنتان بالا نمیبرد.


انتخاب شما برای یک وعده صبحانه کامل چیست؟ تخم مرغ یا سرلاک به همراه یک لیوان شیر یا آب میوه انتظارات شما از این وعده را بر آورده می کند؟ اگر قرار باشد میان غلات یا پیتزا یکی را انتخاب کنید؛ چه تصمیمی می گیرید؟

احتمالاً انتخاب اغلب افراد از میان دو گزینه موجود غلات (انواع کورن فلکس ها) است؛ چراکه همه ما بارها و بارها شنیده ایم که هیچ چیز برای صبحانه مفیدتر و کامل تر از یک کاسه غلات نیست. در مقابل پیتزا یک خوراکی هوس انگیز است که طبق شنیده ها و شواهد نمی تواند انتخاب مناسبی برای صبحانه باشد. علی رغم وجود چنین تصور عمومی به نظر می رسد این بار محققان با ذائقه مردم همراه شده اند و به یک پیتزا رأی داده اند.

شاید قدری عجیب به نظر برسد؛ ولی نتایج آخرین مطالعات انجام شده حکایت از این دارد که یک برش پیتزا نه تنها پروتئینی بیشتر از یک برش پیتزا دارد؛ بلکه اگر از مواد تازه هم درست شده باشد خاصیتی به مراتب بالاتر از غلات و شکر کمتری از آنها دارد. علاوه بر این، در حال حاضر شرکت های بزرگ و مشهوری خط تولید غلات دارند؛ تولیدی فارغ از ارزش های غذایی لازم و عاری از پروتئین لازم که اولین ویژگی غلات است.

مقایسه کالری غلات صبحانه با پیتزا

طرف دیگر ماجرا که خوش نامی چندانی میان خوراکی ها ندارد این پتانسیل را دارد که یک تعادل خوبی میان چربی و کربوهیدرات دریافتی بدن ایجاد کند و هم زمان شکر و کالری به میزان یک کاسه غله داشته باشد. ممکن است شما از شنیدن اینکه یک برش پیتزا در مقایسه با یک کاسه غله همراه با شیر انتخاب بهتری برای صبحانه است تعجب کرده باشید؛ اما واقعیت این است که همان یک برش معمولی قدرت بیشتری در تأمین نیازهای بدن ما دارد.

بنابراین، اگر پیتزایی دارید که از مواد تازه به ویژه سبزیجات درست شده است بدون نگران از افزایش وزن یا مصرف یک خوراکی بدون فایده صبح خود را یک برش پیتزا شروع کنید.

منبع: شفقنا زندگی