تحقیقات جدیدی که در نشریه “اشتها” منتشر شده است، نشان می دهد که وقتی پای رژیم غذایی به میان می آید، مهم نیست که چقدر می خورید، بلکه مهم است که چه می خورید؛ این بیشتر بر میزان کالری مصرفی شما تاثیر می گذارد.
یک دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم تغذیه ای دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، مطالعه جدیدی را انجام داد که یک پیگیری از آزمایش کنترل شده تصادفی یک ساله قبلی است و به بررسی این که چگونه مواد غذایی مختلف بر کاهش وزن اثر می گذارند، می پردازد.

آزمایش قبلی، با هدف کشف به اصطلاح “اثر اندازه وعده غذایی” صورت می گیرد که زمانی اتفاق می افتد که مردم از آنچه به طور معمول می خورند، بیشتر غذا برمی دارند اما با این حال خوردن را تا انتهای بشقاب خود ادامه می دهند.

به این منظور، در آزمایش قبلی مشارکت کنندگان را برای کنترل بیشتر روی اندازه غذایی خودشان آموزش داده و به آنها راهکارهای مفیدی برای کنترل اندازه سهمیه غذایی شان، ارائه کرده بودند.

در این مطالعه آزمایشی جدید، محققان می خواستند ببینند درمقایسه با افراد آموزش ندیده، آیا افرادی که قبلا آموزش داده شده اند تا سهمیه غذای خود را کنترل کنند، نسبت به افزایش اندازه سهمیه خود، پاسخ متفاوتی خواهند داد یا خیر.

همانطور که اولین نویسنده این مطالعه توضیح می دهد، محققان “همچنین به این موضوع نیز علاقه مند هستند که، آیا افراد آموزش ندیده دارای اضافه وزن و چاقی یا دارای وزن طبیعی هم در پاسخ خود متفاوت هستند یا خیر.”

1- مصرف کالری دربرابر اثر اندازه سهمیه غذایی

برای یافتن پاسخ، محققان سه گروه از زنان را جمع آوری کردند: 34 زن که دارای اضافه وزن بودند و در آزمایش قبلی شرکت نکرده بودند، 29 زن سالم گروه “کنترل” که دارای وزن منظم بودند و همچنین در آزمایش شرکت نکرده بودند و در نهایت 39 زن دارای اضافه وزن و چاقی که در آزمایش کنترل سهمیه غذایی شرکت کرده بودند.

در طول مطالعه، تمام زنان به مدت 4 هفته، برای یک بار در هفته غذاهای مشابهی داشتند ولی اندازه سهمیه آنها به طور تصادفی افزایش یافته بود. علاوه بر این، و به طور قابل توجهی میزان کالری غذاهای سرو شده نیز متفاوت بود. غذاها بر اساس پر کالری، مانند نان سیر، و غذاهای کم کالری مانند سالاد مرتب شده بودند.

این مطالعه نشان داد که زمانی که به آنها اندازه سهمیه های بزرگتری داده می شد، زنان در هر سه گروه غذای بیشتری مصرف می کردند. با این حال، شرکت کنندگانی که در آزمایش قبلی و برای کنترل اندازه سهمیه خود آموزش دیده بودند، از شرکت کنندگان آموزش ندیده، کالری کمتری مصرف می کردند. نویسندگان این تحقیق بیان کردند: مصرف انرژی پایین تر شرکت کنندگان آموزش دیده، نسبت به گروه کنترل به “صرف غذا با اندازه بزرگتری از مواد غذایی دارای انرژی متراکم کمتر” قابل تقسیم بود.

نویسنده اصلی این مطالعه توضیح می دهد: “همه گروه ها وعده های غذایی مشابهی داشتند، اما انتخاب غذای آنها متفاوت بود.” “شرکت کنندگانی که قبلا آموزش دیده بودند، نسبت به گروه کنترل آموزش ندیده، بیشتر از غذاهای کم کالری استفاده کرده و کمتر از مواد غذایی با کالری بالا استفاده می کردند. “در نتیجه، مصرف کالری شرکت کنندگان آموزش دیده، کمتر از گروه کنترل بود که مصرف آنها به واسطه حالت و موقعیت وزن، تفاوتی نداشت.”

2- چرا انتخاب غذای کم کالری مهم است؟

محققان این تحقیق اهمیت یافته ها را توضیح می دهند و می گویند: “نتایج نشان می دهد که انتخاب غذاهای سالم و کم کالری دارای تراکم کم ، مؤثرتر و پایدار تر از فقط سعی در مقاومت در برابر اندازه بزرگی از گزینه های دارای کالری بالاتری است.” “اگر غذاهای با کالری متراکم را انتخاب کنید، اما مقدار مصرفی که می خورید را محدود کنید، اندازه قسمتی که میخورید، خیلی کوچک خواهد بود و شما احتمالا گرسنه خواهید بود.” باربارا رولز، استاد علوم تغذیه ای و همکارانش در
مورد این مطالعه نیز در این باره صحبت کرده است: این مطالعه ایده ای را حمایت می کند که خوردن به میزان کمتر از غذاهای دارای کالری متراکم ومصرف مواد مغذی بیشتر و غذاهای دارای کالری کمتر، درعین حال که کالری کمتری مصرف می کند، می تواند به کاهش گرسنگی نیز کمک کند.”

او اضافه می کند: شما هنوز یک بشقاب پر دارید، اما شما اندازه سهمیه خود را از بین انواع مختلف غذاها تغییر می دهید.

یافته ها به ویژه قابل توجه است که به افرادی که می خواهند وزن کم کنند، اغلب گفته می شود که تا زمانی که مواد غذایی به طور معتدل مصرف شود، خوردن “کمی از همه چیز” کمک می کند. برعکس، تحقیقات جدید نشان می دهد که انتخاب غذاهای مغذی و کم کالری بسیار مهمتر از تلاش برای کم خوردن است.