مدفوعی که از بدن ما دفع می شود یک ماده با بوی نامطبوع و همچنین در رنگ های مختلف است. مدفوع به دلیل خروج از طریق روده ارتباط مستقیمی با نوع ماده غذایی دارد.

زردی مدفوع در چه بیماری هایی شایع است؟

به عنوان مثال زمانی که از سبزیجات سبز استفاده می کنید این رنگ به سبز ، زمانی که از مواد معمولی استفاده می کنید به رنگ قهوه ای و همچنین زمانی که از مواد قرمز رنگ مثل لبو یا گوجه بهره می برید به رنگ قرمز دیده می شود. موادی که در پروسه هضم ، هضم پذیر نیستند و به یکبار خارج می شوند موجب تغییر رنگ می شوند. اما زردی مدفوع یکی از رنگ هایی است که همیشه با آن مواجه نخواهید شد ، بنابراین علت مهمی دارد.

نوزادی را در نظر بگیرید که در ابتدای تولد خود با زردی مدفوع همراه است. این نوزاد به صورت طبیعی در روزهای ابتدایی تولد با مدفوع های تیره و سبز رنگی عمل دفع را انجام می دهد ، اما زمانی که قصد دارد تا بیلی روبین اضافی را از بدن خارج کند ، معمولا از طریق اسهال زرد این کار را انجام می دهد. در برخی از افراد به دلیل آسیب های کبدی این زردی مدفوع حتی در بزرگسالی نیز دیده خواهد شد که در ارتباط با دفع کردن میزان بیلی روبین از بدن می باشد.

گروه دیگری از افراد وجود دارند که به نوعی بیماری خاص از زمان نوزادی مبتلا هستند ، این نوزادان نمی توانند تا پایان عمر خود از مواد تهیه شده از گندم بهره ببرند. تنها کافی است که یکبار در رژیم غذایی آنها گندم وجود داشته و مصرف شود. پس از آن به احتمال بسیار زیاد با اسهال و زردی مدفوع مواجه خواهید شد. بنابراین تغییر در رژیم غذایی اصلی با واکنشی از سوی بدن و بخصوص سیستم گوارشی نیز همراه خواهد شد.

زردی مدفوع در چه بیماری هایی شایع است؟

وجود التهاب و تورم در مسیر روده ها یا مسیر خروج ادرار به نوعی می تواند با زردی مدفوع خود را نشان دهد. این یک هشدار جدی است ، زیرا به زودی این التهاب به زخمی بزرگ تبدیل شده و با خونریزی همراه می شود. معمولا اکثر التهاب ها در مسیر گوارشی از بدن رخ می دهد . به دلیل حضور مستمر غذا در این ناحیه و عمل هضم ، هر نوع تغییری را در شرایط گوارشی خود مورد پیگیری و درمان قرار دهید. گاهی اوقات تنها مصرف یک سری از سبزیجات به رنگ زرد می تواند دلیلی بر زرد شدن مدفوع شما باشد که در این شرایط جای نگرانی نیست.