سن شروع بلوغ بر حسب شرایط جغرافیایی، نژاد، ارث، وضع تغذیه، حالت عمومی بدن، وضع اجتماعی و حتی محیط پرورشی فرد تغییر می کند و بر اساس بعضی تحقیقات در شهرنشینان، بلوغ در سن کمتری رخ می دهد.

 

سن آغاز بلوغ در دختران

 

سن آغاز بلوغ در دختران بین 9 تا 16 سالگی و در پسران بین 10 تا 17 سالگی است. اما حدود یک قرن پیش، سن آغاز بلوغ را در دختران بطور متوسط در حدود 14 تا 15 سالگی می دانستند. مطالعات بعدی نشان داد که تدریجا دخترها در سن کمتری قاعده می شوند بطوری که در سالهای اخیر ملاحظه شده است که نخستین قاعدگی در دختران حدود یازده سالگی رخ می دهد. تحقیقی دیگر نشان داد سن شروع قاعدگی در دختران نروژی 17 سالگی بوده است. اخیرا گروهی اثر قابل ملاحظه آب و هوا را در زمان شروع بلوغ ذکر کرده اند.
تجربیات ایشان نشان داده است که سن شروع بلوغ در دختران ساکن مناطق گرمسیری بسیار زودتر از دختران اسکیمو است.

واکنش دختر به قاعدگی

واکنش دختر نسبت به قاعدگی نیز تفاوت می کند و بستگی به زمینه ی تربیتی او در گذشته دارد. بطور کلی بیشتر دخترها با آنکه قاعدگی را پدیده ای مزاحم می دانند، از اینکه وقوع آن نشانی از توانایی برای مادر شدن است خوشحال اند و روزهایی را که خونروی دارند بین خود با اصطلاح های ویژه های یاد می کنند.
دختران با وقوع نخستین قاعدگی از دست بردن به اندام آمیزشی خونریزی کننده خود، خودداری می کنند و گاه هراسناک می گردند. اگر دوره ی قاعدگی دختر مرتب باشد، از آنجا که زمان آن قابل پیش بینی است، دختر آمادگی روانی قبلی پیدا می کند و کمتر ناراحت می شود.
دختر باید قبل از وقوع قاعدگی (پریود) آگاه شود و بهترین آموزگار او در این مورد مادر اوست که باید از حدود 11 سالگی با دختر سخن بگوید و بویژه تاکید کند که این پدیده همگانی و طبیعی است و نشانی از حلول شیطان در وجود دختر نیست. بسیاری از دختران گمان می برند که به بیماری دچار آمده اند و یا وسیله ای که به هنگام جلق در مهبل فرو کرده اند، به اندام آمیزشی شان گزند رسانیده است. مادر باید دختر را بفهماند که رحم جایگاه لانه گزینی تخم و مکان پرورش جنین است و هر ماه یکبار برای جای دادن به تخم آماده می شود، اگر تخمک با اسپرم جفت نشوند، همراه با خون و لایه های سطحی مخاط رحم از مهبل خارج می شود، پس از آن دوباره مخاط رحم شروع به پرسازی و آمادگی می کند. در واقع وقوع خونروی بدان معنی است که محیط پرورشی ای که برای جایگزینی تخم فراهم آمده بود از بین رفته است، این خونروی نشان آن است که تو می توانی مادر بشوی.
در دخترها عادت ماهانه برقرار می شود ولی در بسیاری از موارد نظم ندارد و کم و زیاد نیز می شود. تغییرات عمومی همراه با قاعدگی در دختران ثابت و حتمی نیست. رفتار دخترها نیز تغییر می کند. طرز نگاه، اطوارها و به خود پرداختن بویژه در بعضی از انواع بلوغ زودرس به رفتار دختران بالغ و طبیعی شبیه می شود. در عده ای تخمک گذاری نیز رخ می دهد و امکان باروری وجود دارد. البته امکان زایمان نوزادی با وزن طبیعی نیز وجود ندارد.
به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام، هرگاه هورمون های مردانه به عللی در بدن زیاد گردد، عوارضی بدنبال خواهد داشت، مثلا کلیتوریس دختر خیلی بزرگ می شود و به آلت پسر شبیه می شود.
در طی قاعدگی طبیعی تغییراتی بطور همزمان در تخمدان و رحم رخ می دهد. یک سیکل قاعدگی نورمال از 21 تا 35 روز است.
سایر مشخصات به شرح زیر است:
مدت زمان خونریزی: 2 تا 6 روز
میزان خونریزی: 20 تا 60 میلی لیتر (بطور متوسط 35 میلی لیتر)
اولین خونریزی قاعدگی دختر منارک نامیده می شود. در 2 سال اول بعد از منارک معمولا قاعدگی ها، فاقد تخمک گذاری هستند و امکان حاملگی وجود ندارد ولی اکثر دختران نوجوان در انتهای سال دوم دارای دوره های حاوی تخمک گذاری می شوند. آموزش بهداشت قاعدگی به دختران نوجوان حائز نهایت اهمیت است. اگر این قاعدگی ها نامنظم شوند چند احتمال وجود دارد:

  1. عدم تخمک گذاری
  2. حاملگی
  3. مصرف هورمون و قرص های هورمونی
  4. عفونت ها
  5. اختلالات غدد داخلی بدن و سایر دستگاه ها مثل کبد
  6. علل مادرزادی

وقتی که یک دختر نوجوان با خونریزی های نامنظم مراجعه می کنند، احتمال حاملگی باید مدنظر پزشک باشد.