هوش مصنوعی

از 10 سال پیش دانشمندان برای اینکه بتوانند فعالیت های مغز انسان را رمزگشایی کنند از روش هوش مصنوعی استفاده می کنند. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص رمزگشایی برای نشان دادن محدودیت های هوش مصنوعی را آماده کرده ایم. توصیه می کنیم که این مقاله را حتما مطالعه کنید و از دست ندهید. با ما همراه شوید.

از حدود 10 سال قبل محققان براي رمزگشايي فعاليت‎هاي مغز انسان تكنيك‎هاي هوش مصنوعي به‎نام يادگيري ماشين را به‎كار گرفته‌اند. در واقع دانشمندان سيستم هوش مصنوعي جديدي را توسعه داده‌اند كه مي‌تواند سيگنال‌هاي مغز را رمزگشايي كند. براساس اطلاعات به دست‎ آمده از تصويربرداري عصبي اين الگوريتم مي‎تواند آنچه كه مي‎بينيم، مي‎شنويم و حتي آنچه كه فكر مي‎كنيم را دوباره سازمان‌دهي كند. به‎عنوان مثال اين داده‎ها نشان مي‎دهند كه كلماتِ داراي معناي مشابه در قسمت‎هاي مختلف مغز در داخل محدوده‎هاي مغزي باهم دسته‌بندي مي‎شوند.

اكنون تحقيقات دانشمندان در سوئيس نشان مي‎دهد مغز لزوماً از همان مناطقي كه يادگيري ماشين براي اجراي يك وظيفه مشخص مي‌كند استفاده نمي‎كند. فراتر از آن اين نواحي منعكس‎كنندۀ تداعي‎هاي ذهني مرتبط با آن وظيفه هستند. در حالي كه يادگيري ماشين براي رمزگشايي فعاليت ذهني مؤثر است لزوماً نمي‌تواند براي درك مكانيسم‎هاي پردازش اطلاعات خاص در مغز مؤثر باشد. اين نتايج در ژورنال PNAS موجود است.

اخيراً تكنيك‎هاي اطلاعاتي علم عصب‎شناسي مدرن توجه خود را بر اين موضوع متمركز كرده است كه مغز چگونه تجسم نام آواها را به‎ صورت فضايي سازمان‎دهي مي‎كند و محققان را قادر به نقشه‎يابي دقيق منطقۀ فعاليت مي‎كند. دانشمندان عصب‌شناس از خود پرسيدند زماني‎كه مغز وظايف خاصي را اجرا مي‎كند چگونه از اين نقشه‌هاي فضايي استفاده مي‎كند. آنه ليز گراد پروفسور بخش عصب‎شناسي پايۀ دانشكدۀ پزشكي مي‌گويد: «براي دستيابي به پاسخ اين سؤال از تمام تكنيك‎هاي تصويربرداري عصبي استفاده كرده‎ايم.»

دانشمندان علم عصب‌شناسي كه طي تحقيقي حدود 50 نفر را در اختيار داشتند وادار به گوش كردن هجاها كردند. واج‎هاي مركزي بسيار مبهم بودند و تمايز قائل شدن بين دو انتخاب مشكل بود. سپس دانشمندان از MRI كاركردي و آنسفالوگرافي مغناطيسي استفاده كردند تا به چگونگي رفتار مغز زماني‎كه محرك‎هاي صوتي (آكوستيك) بسيار واضح هستند يا برعكس زماني‏كه اين محرك‎ها مبهم بوده و نيازمند بازنمود ذهني و فعال صوت و تفسير آن توسط مغز هستند پي ببرند.

هوش مصنوعی

پروفسور آنه ليز گراد خاطرنشان مي‎كند: «مشاهده كرديم صرف‌نظر از مشكل بودن دسته‎بندي هجاهاي شنيده‎ شده، بين BA و DA، هميشه تصميم‌گيري بخش كوچكي از لوب گيجگاهي خلفي بالاتر را به‎كار مي‎گيرد» اما همان‌طور كه آزمايش‎هاي اين گروه از دانشمندان دانشگاه ژنوا نشان داده است آيا اطلاعات دربارۀ هويت هجا به‌صورت محلي ارائه شده است يا براساس نقشه‎هاي به‌دست آمده از طريق يادگيري ماشين به‌صورت كلي در مغز ما ارائه مي‎شود؟ براي پاسخ به اين سؤال دانشمندان عصب‎شناس افرادي را در اختيار داشتند كه براي اهداف پزشكي الكترودهايي را در مغز آنها به‌صورت مستقيم كار گذاشتند. اين تكنيك مي‎تواند فعاليت مركزي مغز را جمع‎آوري كند. يك آناليز تك متغيري اين امكان را فراهم مي‎كند تا ببينيم درطول انجام اين وظيفه كدام ناحيه از مغز الكترود به الكترود و تماس به تماس به‌كار گرفته مي‎شوند. تنها تماس‏هاي لوب گيجگاهي خلفي بالاتر فعال بودند و در نتيجه نتايج مطالعات دانشگاه ژنوا را تأييد كردند.

اين تحقيق درك بهتري از چگونگي توصيف مغز از هجاها ارائه مي‎دهد و با نشان دادن محدوديت‎هاي هوش مصنوعي در شرايط تحقيقاتي خاص بازتاب خوشايندي از چگونگي تفسير داده‎هاي توليدشده توسط الگوريتم‎هاي يادگيري ماشين را در ذهن مي‎پروراند. محققان اين پژوهش اظهار كردند: چشم‌انداز ما براي آينده ارائه الگوريتم‌هاي خوديادگيري است كه مي‌توانند تصميمات مختلف كاربر را بر اساس سيگنال‌هاي مغزي آنها به سرعت تشخيص دهند.

منبع: روزنامه جوان