مهم ترین نکته در ترک اعتیاد کدام است؟

اعتیاد را می توان بلایی خانمان سوز دانست. میلیون ها نفر در سر تا سر دنیا وجود دارند که در دام اعتیاد گرفتار شده اند. مواد مخدر انواع مختلفی را شامل می شوند؛ از انواع مواد صنعتی تا تریاک و سایر مخدر های گیاهی. افراد بسیاری وجو دارند که به دنبال یافتن راهی برای ترک اعتیاد و رهایی ابدی از این دام هستند. اما چگونه ممکن است؟ با دکتر سلام همراه باشید.

شرط اول برای درمان اعتیاد،کناره گیری کامل از کلیه ی مواد اعتیادآور است.
اغلب شایع است که زنان و مردانی که تازه درمان اعتیاد خود را آغاز کرده اند، شدت و وسعت بیماری خود را دست کم می گیرند. بیماران اعتیادی اغلب تلاش می کنند تا دیگران را قانع کنند که با مواد اعتیاد آور دیگر هیچ مشکلی ندارند، و تنها با یک نوع ماده مخدر یا مشروب مشکل دارند.
شنیدن مکرر این حرف ها باعث شده تا این سوال را از خود بپرسیم که چرا فردی که قصد دارد مشکل اعتیاد خود را حل کند سعی دارد این حقیقت را که مثلا کشیدن ماری جوانا، نوشیدن الکل و یا مصرف داروهای مخدر و غیر مجاز نیز بخشی از مشکل او می باشد، نادیده گرفته یا آن را کوچک جلوه دهد؟
پاسخ ساده است:
او سعی دارد خود را فریب دهد که مشکلی ندارد و می تواند مصرف خود را کنترل کند.
او نمی خواهد این حقیقت را بپذیرد که در برابر مصرف کلیه ی مواد اعتیاد آور عاجز و ناتوان است.
این نوع خود فریبی به اشکال گوناگون در معتادان شایع است.

 

منبع: تی نیوز