طبق آخرین تحقیقات محققان که روی داروی Tideglusib صورت گرفت این دارو می تواند رشد طبیعی دندان ها را تحریک نماید که در نتیجه دندان ها به صورت طبیعی درمان می شوند. این دارو ابتدا برای بیماری آلزایمر تولید شده بود. داروی Tideglusib سلول های بنیادی که در پالپ وجود دارند را تحریک می نماید و همین عمل سبب ترمیم دندان های می گردد.

این دارو با تحریک سلول‌های بنیادی موجود در پالپ که منبع اصلی عاج دندان محسوب می‌گردد، موجب ترمیم دندان‌ها می‌شود. عاج دندان ماده ای متشکل از ترکیبات معدنی است که در لایه زیرین مینای دندان قرار دارد.
دندان‌ها در شرایط خاصی قادرند بدون نیاز به کمک خارجی عاج دندان را تولید کنند. در واقع برای تولید عاج لازم است پالپ در معرض عفونت (مانند پوسیدگی) یا آسیب قرار گیرد. البته در این حالت نیز تنها لایه نازکی از عاج دندان تولید می‌شود که برای ترمیم کامل دندان کافی نیست. اما داروی Tideglusib با غیرفعال کردن آنزیم GSK-3 که مانع تشکیل عاج می‌شود، امکان ترمیم کامل دندان را به صورت طبیعی فراهم می‌کند.
محققان برای آزمایش عملکرد این دارو تکه‌ای اسفنج زیست تخریب‌پذیر را به Tideglusib آغشته کرده و درون حفره دندان موش قرار دادند. پس از شش هفته دندان موش به طور کامل ترمیم شد. با توجه به این که دارویTideglusib پیش از این آزمایشات کلینیکی را به عنوان یک داروی ضد آلزایمر سپری کرده است، در مرحله بعدی قرار است عملکرد این دارو به عنوان یک شیوه ترمیم طبیعی دندان روی انسان‌ها آزمایش شود.