انیسون (Pimpinell. anisum) گیاهی است از تیره جعفری علفی، دارای گلهای سفید رنگ. این گیاه اندازه اش تا یک متر می رسد. برگ های آن باریک متناوب با تقسیمات عمیق و خوشبو، دانه آن در غلافی لطیف و بلند است و دانه آن از دانه رازیانه کوچکتر و سبزتر مایل به سفیدی و کمی مایل به زرد می باشد. آنرا بادیان هندی و زیره رومی هم می گویند. در ذیل می توانید عکسها و تصاویری مربوط به این گیاه را نیز مشاهده فرمایید.

خواص دارویی گیاه انیسون | بادیان هندی، زیره رومی

 

 

 

طبیعت آن گرم و بهتر است دانه آنرا با پوست روی دانه مصرف نمایند چون خاصیت داروئی بیشتر در پوشش دانه است تا در خود دانه. دارویی است لطیف کننده پوست و نیکو کننده رنگ و رخسار و برطرف کننده نفخ دستگاه گوارش و سایز اعضاء بدن، مسکن دردها، دارای خاصیت تریاقیت، زیاد کننده بول، زیادکننده شیر مادران شیرده، معرق، بخور آن مسکن دردهای سرد مزاج. اگر دانه انیسون را در سرکه بخیسانند سپس خشک کرده و بو دهند و روزی چند بار ببویند زکام های سرد مزاج را بهبود می بخشد.

 

خواص دارویی گیاه انیسون | بادیان هندی، زیره رومی