images

اکثر مادران برای خواباندن کودک نوزاد را در بغل گرفته و تکان می دهند ،غافل از اینکه با این کار چه مشکلات عصبی زیان آوری برای کودکشان بوجود می آورند

لیان موری، استاد روانشناسی رشد کالج ریدینگ بر این عقیده  است که نوزادان هر آنچه را در هنگام خوابشان بوجود می آید، به خاطرمی‌سپارند و هر بارخواهان همان چیز می‌شوند. از این رو بچه ای که  به  بغل  گرفته شدن عادت کرده، در آینده برای خوابیدن خواستار تکان دادن خواهد بود. همچنین مادرانی که هنگام شیر دادن بچه را می خوابانند ، باید انتظار بی‌خوابی‌های شبانه زیادی را داشته باشند

موری که بیش از ۴۰ سال را به تحقیقات در مورد رشد کودکان پرداخته، توصیه می‌کند والدین عملکرد طبیعی کودک را در زمان خواب‌آلودگی بررسی کنند و آن شرایط را برایش آسانتر کنند. بنابراین کودکی را که با مکیدن انگشت شصت بخواب می‌رود می‌توان در یک پتو پیچیده و دستانش را در نزدیکی دهانش قرار داد.
کودکان دیگر ممکن است با مشاهده الگوهای پیچیده خواب‌آلود شوند از این رو می‌توان پارچه‌های با طرحهای مفصل را در اطراف تخت آنها قرار داد. به گفته پرفسور موری، انجام زودتر این کار روزانه می‌توانند از ماهها بیخوابی مادران جلوگیری کند. همچنین وی به مادران توصیه می‌کند که نوزادان را به یک روال عادت دهند چرا که این یکی از بهترین راهها برای ارتقاء قدرت مغزی آنها است و اینکه دو سال اول زندگی پایه‌گذار همه‌چیز از اجتماعی بودن تا ضریب هوشی است.

محققان به مادران توصیه میکنند که تکان دادن بچه برای خواباندن او در آینده مشکلات زیادی برای آنها بوجود خواهد آورد.