ترکيبات مختلف قدرت

 

ترکیبات قدرت را می توان به موارد زیر تقسیم بندی کرد. قدرت نیز دارای ترکیبات مختلف است که باید به آن ها توجه داشت.

استقامت عضلانی، استقامت در توان، استقامت عضلانی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، استقامت در سرعت
سرعت آستانه بی هوازی، سرعت آستانه هوازی
توان واکنشی و توان فرود، توان پرتاب توان جهش، توان شروع، توان شتاب، توان کاهش سرعت