کلینیک امرو: سپتوپلاستی یا جراحی تیغه بینی

سپتوپلاستی و جراحی تیغه بینی (سپتوم) از طریق رینوپلاستی باز از برش کالوملا، یا از طريق برشی جداگانه در عمق سوراخ بینی انجام می شود. هر دو روش به خوبی مؤثر هستند. اگر بینی و تیغه آن کج است، باید هر دو نقیصه را اصلاح کنید تا بینی شما به حالت مستقیم در آید. اگر به علت انحراف تیغه بینی، مجرای بینی مسدود شده است، صاف شدن تیغه میانی تنفس شما را آسان تر می کند، زیرا مانع مکانیکی از مسیر تنفس برداشته می شود. صاف کردن تیغه بینی به وسیله برداشتن تیغه کج شده و استخوان آن، شکستن غضروف و استخوان منحرف شده و قرار دادن آن مسیر است.

برش

اگر قاعده بینی شما پهن تر از حالت عادی است، بریدن گوه ای بافت در قاعده سوراخ های بینی – روشی که به نام اکسیزیون شناخته می شود، می تواند ورودی سوراخ بینی را تنگ تر کوچک تر کند. اگر نوک بینی خیلی بر آمده ای دارید و این برآمدگی از طریق جراحی کاهش یافته است، شاید کناره (لبه های سوراخ بینی خیلی بزرگ به نظر برسند. اکسیزیون می تواند این مشکل را حل کند؛ همچنین از این روش برای کوچک گردن پره های بینی خیلی بزرگ استفاده می شود.

اسکار برش در وییر چین پوستی قاعده سوراخ بینی پنهان می شود و قابل مشاهده نیست. در هر صورت، مزایای این روش به معایب آن (چای بریدگی ای که به زحمت دیده می شود) برتری دارد.

رینوپلاستی نوک بینی

گاهی، رینوپلاستی نوک بینی  جایگزینی برای رینوپلاستی کامل است. در روش رینوپلاستی نوک بینی، میدان عمل به نوک بینی محدود می شود، بنابراین زمان و هزینه عمل کاهش می یابند.

رینوپلاستی نوک بینی را می توان به روش بسته یا باز انجام داده انتخاب به نوع مشکلی که دارید بستگی دارد. به طور کلی، جراح برای مشکلات پیچیده تر نوک بینی از روش باز استفاده می کند.