us-economic-outlook-660x429

طبق آخرین تحقیقات مشخص شد، افرادی که دغدغه آینده بلندمدت وپس اندازی برای دوران سالمندی شان دارند از دیگر افرادی که هیچ پس اندازی ندارند بهتر وسالم ترند

 نتایج یک تحقیق نشان می دهد که نگرش اقتصادی افراد بر سلامت آن ها نیز تاثیر می گذارد.

به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام، افراد نگرش ها و رفتارهای اقتصادی متفاوتی دارند. برای مثال میزان پس انداز افراد یکسان نیست. حتی افرادی که درآمد یکسانی نیز دارند احتمالا نرخ پس انداز متفاوتی دارند. برخی کمتر مصرف می کنند، از هزینه هایی مانند هزینه تفریح و سفر می کاهند و در مقابل میزان بیشتری پول پس انداز می کنند با این نگرش که پس از دوران بازنشستگی زندگی راحت تری داشته باشند و در مقابل برخی سهم بیشتری از درآمد خود را مصرف می کنند و چندان دغدغه آینده بلندمدت را ندارند.

جالب اینکه نتایج تحقیق دو محقق در دانشگاه واشنگتن نشان می دهد که نگرش افراد نسبت به بلندمدت حتی بر شیوه رفتار آن ها با بدنشان نیز تاثیر می گذارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد افرادی که میل بیشتری به پس انداز برای دوران بازنشستگی دارند به مراتب سالم تر از افرادی زندگی می کنند که مبلغ چندانی را برای دوران بازنشستگی ذخیره نمی کنند. در واقع این تحقیق نشان می دهد دغدغه های بلندمدت افراد نه تنها بر زندگی اقتصادی بلکه بر میزان سلامت آن ها نیز تاثیرگذار است. افرادی که بیشتر نگران دوران بازنشستگی خود هستند نه تنها پول بیشتری را برای آن دوران کنار می گذارند بلکه در دوران میانسالی و جوانی شیوه سالم تری را نیز برای زندگی انتخاب می کنند و به بدن خود بیشتر اهمیت می دهند. اما افرادی که به اصطلاح “در زمان حال زندگی می کنند”، نه تنها پول کمتری را برای آینده کنار می گذارند بلکه در دوران بازنشستگی وضعیت سلامت مناسبی نیز نخواهند داشت.

در این تحقیق دو گروه از افراد مورد بررسی قرار گرفته اند: گروهی که مبلغ قابل توجهی را برای دوران بازنشستگی پس انداز می کنند و گروهی که پس انداز نمی کنند و نتایج تحقیق نشان داده که گروه نخست در دوران بازنشستگی نیز وضعیت سلامت بهتری دارند و شانس بالا بودن غلظت گلوکز خون و کلسترول در گروه دوم به میزان 27 درصد بیشتر است.