به گزارش بخش اخبار پزشکی دکتر سلام؛ تا چه اندازه اخبار مربوط به درمان سرطان را دنبال می کنید؟ آیا با ایمونوتراپی آشنایی دارید؟ به نظر شما آینده ایمونوتراپی در درمان بیماری ها چه خواهد بود؟ به تازگی محققان ساختارهای چند مولکولی را طراحی کرده اند که امید بیماران سرطانی را افزایش می دهد. با ما همراه باشید تا به روند این تحقیقات بپردازیم.

درمان سرطان با طراحی جدید

سیستم ایمنی بدن ما، قادر است به مبارزه بر علیه سرطان، بپردازد، اما این بیماری موذی، می تواند مکانیسم های دفاعی بدن ما را به شیوه ای زیرکانه مورد تخریب قرار دهد. با این حال، با انجام تحقیقات جدید، ممکن است راهی برای غلبه بر سلول های سرطانی پیدا شود و با تقویت سیستم ایمنی بدن، در مبارزه با سرطان به پیروزی برسیم.

درمان سرطان

 ماکروفاژها – نامی که از یونان باستان گرفته شده است، به معنی “یاخته های بیگانه خور بزرگ” – فراوان ترین سلول های ایمنی بدن ما هستند.

اولین خط دفاعی در برابر عفونت ها، این سلول ها هستند که ابتدا به نجات ویروس ها یا باکتری ها می آیند.

ماکروفاژها، همچنین در مبارزه با سرطان کمک می کنند. دو نوع از این سلول ها وجود دارد – M1  و M2 – و هر دو آنها نقش مکمل را ایفا میکنند.

ساختارهای چند مولکولی به سلول های ایمنی کمک می کنند تا “سرطان” را از پای درآورند

ماکروفاژهای M1 سیستم ایمنی بدن را فعال می کنند و بدن را برای مبارزه با سرطان آماده می کنند، در حالی که سلول های M2 التهاب ایجاد شده را تسکین می دهند.

با این حال، سرطان دارای یک استراتژی دو طرفه است که از زیر نگاه دقیق ماکروفاژ عبور می کند. از یک طرف، ماکروفاژهای M1 مبارزه طلب، را به ماکروفاژ M2 صلح جو تبدیل می کند. از طرف دیگر، سلول های بدخیم با انتشار سیگنال “منو نخور” ، باعث فریب ماکروفاژ M1 شده و سبب می گردد تا این ماکروفاژ ، سلول را ترک کند.

با این حال، محققان بیمارستان بریگهام و بیمارستان زنان در بوستون این توانایی را دارند تا راهی هوشمندانه تر از راه های زیرکانه سرطان پیدا کنند و هر دو مکانیسم را ضربه فنی کنند.

درمان سرطان با ‘مهار کامل’ رشد تومور

استاد کولکارنی و همکارانش، یک ساختار شیمیایی چند مولکولی راکه از مولکول های کوچکتری تشکیل شده و به صورت قطعات لگو به یکدیگر پیوسته هستند را طراحی کردند.

این ساختار چند مولکولی قادر است بطور همزمان از انتشار سیگنال “من را نخور” توسط سلول های سرطانی و سیگنال تبدیل M1 به M2 جلوگیری کند. دانشمندان ترکیبات چند مولکولی را بر روی موش هایی که سرطان پستان و سرطان پوست داشتند، مورد آزمایش قرار دادند و آن را با یک داروی دیگر مقایسه کردند.

در روز دهم، موش هایی که تحت درمان قرار نگرفته بودند، تومورهای بدخیم زیادی را تولید کرده بودند، حال آنکه، در جوندگانی که با داروهای موجود درمان شده بودند، تومورهای کوچکتری مشاهده شد.

اما در موش هایی که با این ساختار چند مولکولی جدید، تحت درمان قرار گرفته بودند، مهار کامل ” رشد تومور” و “تشکیل گره های متاستاتیک” دیده می شد.

 یکی از استادیاران دانشکده پزشکی هاروارد در بوستون، می گوید: “ما واقعا می توانیم خوردن سلول های سرطانی توسط ماکروفاژها را  ببینیم.”

آینده ایمونوتراپی

در این مقاله، نویسندگان به این نتیجه رسیدند که: “یکپارچه سازی ایمونوتراپی و تائید آن توسط ساختار چند مولکولی، می تواند به عنوان نمونه ای جدید در درمان سرطان ظاهر شود.”

“پزشکان به طور فزاینده ای به این درک رسیده اند که یک دارو یا یک روش درمانی، در مبارزه با سرطان کافی نیست و ایمو نوتراپی می تواند از بروز دو هدف مجزا در سلول ایمنی بدن، جلوگیری کند و این همان آینده ایمونو لوژی می باشد.

در ادامه، دانشمندان قصد دارند تا یافته های خود را در درمان جدید، مبنی بر مطالعات پیش بالینی و تعیین ضریب اطمینان و سلامتی، اثربخشی و مقدار مصرف دارو، را تکثیر کنند.

اگر چنین آزمایش های پیش بالینی، موفقیت آمیز باشند، مرحله بعدی انتقال این ترکیب قدرتمند به آزمایشات بالینی است.

بیشتر بدانید: درمان سرطان با بیوتراپی و ایمونوتراپی