این گیاه در نواحی مختلف روی زمین می روید و میوه آن مصرف غذایی داشته و آنرا به تنهایی یا با گوشت و یا بصورت خورش مصرف می نمایند. طبیعت آن سرد و تر است و علاوه بر خاصیت غذایی که دارد، ملین مزاج نیز هست و غده پروستات را نیز تقویت می کند.

خواص و فواید بامیه

بامیه ماده منی را زیاد می نماید اما در مردانیکه ماده منی آنان رقیق است و تعداد درصد اسپرم ها به این علت کم بوده و به همین علت بچه دار نمی شوند در هنگام مداوا و مصرف داروهای ماسک منی باید از خوردن بامیه خودداری کنند.