turnike

برخود درست  با صدمه های  اندام در محل حادثه یا در میدان جنگ خیلی مهم بوده و انجام آن  احتیاج  یک  معالجه  سریع و فوری و یک پرسنل مجرب است تا در شرایط بحرانی که هر شخصیس تحت فشارهای روحی  شدیدی است بتوان کار صحیح  را انجام داد.

یکی از مهم ترین خطراتی که جان هر حادثه دیده را تهدید میکند خونریزی از محل زخم است و برای بند آوردن این خونریزی در بسیاری موارد چاره ای جز استفاده از تورنیکه نیست. تورنیکه به هر نوار محکمی میگویند که در بالا و ریشه اندام بسته میشود تا خونرسانی به آن را متوقف کند. بطور مثال وقتی به علت یک پارگی وسیع در ناحیه ساق، خونریزی شدیدی ایجاد شده که به راحتی با بستن محل زخم، بند نمیاید میتوان با بستن یک طناب محکم در بالای ران موجب قطع خونرسانی به کل اندام تحتانی و در نتیجه قطع خونریزی شد.

تورنیکه گرچه میتواند با قطع خونریزی موجب نجات جان بیمار شود ولی بطور بالقوه خطری برای زندگی اندام است و میتواند حیات اندام را با قطع خونرسانی به آن در معرض تهدید قرار دهد.

اکنون SAM Medical وسیله جدید را ابداع کرده که میتواند در کمتر از 30 ثانیه از آن استفاده کرده و خونریزی را تا حد زیادی کنترل کرد. به آن SAM Junctional Tourniquet میگویند و کمتر از یک پوند وزن دارد.

از این تورنیکه میتوان در جاهایی از بدن استفاده کرد که تورنیکه های معمولی کار نمیکنند مانند زخم های خونریزی دهنده ای که در کشاله ران یا شانه قرار دارند. این وسیله مانند یک کمربند به دور ریشه اندام یا محل آسیب دیده بسته شده و صفحه گرد آن بر روی قسمت آسیب دیده قرار میگیرد. سپس با یک پمپ، مانند چیزی که با آن یک دستگاه فشار خون را باد میکنند هوا به درون صفحه گرد سیستم دمیده میشود تا با اتساع آن، فشار به محل آسیب افزایش یافته و خونریزی قطع شود.

منبع-http://www.iranorthoped.ir