c82b18cc222c65057af9d2ba9c28b421_XLمادر این نوزادبخت برگشته در طول دوران بارداری هیچ علامت یا نشانه خاصی که گواهی بر بیماری فرزندش باشد نداشته است. حتی سونوگرافی ها و آزمایشات مختلف هم چیزی به نفع این مورد ثابت نکرده اند

شانس زندگی دوباره برای نوزاد پسری که توموری به اندازه یک هندوانه در پشتش رشد کرده بود، اما این شانس طلایی زمانی در زندگی این کودک به وجود آمد که مادرش او را ترک کرده بود. پزشکان چینی در تلاش هستند تا از طریق کمک های مالی خیریه ها این تومور را که در حال حاضر هم وزن خود نوزاد است از بدن او خارج کنند.

 این نوزاد در یک خانواده نسبتاً ضعیف از نظر مالی متولد شده است که والدینش به منظور یافتن شغلی مناسب به جنوب شرقی چین مهاجرت کردند. بنا بر پرونده پزشکی، مادر این نوزاد در طول دوران بارداری هیچ علامت یا نشانه خاصی که گواهی بر بیماری فرزندش باشد نداشته است. حتی سونوگرافی ها و آزمایشات مختلفی که در این دوران انجام شده است هیچ مسئله غیر عادی را نشان نداده اند. اما زمان تولد این نوزاد، مشخص شد که او در پشتش توموری به اندازه گرپ فوروت دارد. بعد از محرز این مشکل مادر این نوزاد او را شبی در بیمارستان رها کرد و دیگر بازنگشت.

پس از این خانواده نوزاد که در شرایط مالی مناسبی نبودند تلاش کردند از هر طریقی هزینه جراحی نوزادشان را تأمین کنند، این در حالی بود که تومور روز به روز رشد پیدا می کرد و زندگی را برای کودک سخت می کرد. سرانجام به دلیل تلاش های بسیار و حمایت رسانه های محلی، هزینه های درمان این نوزاد از طریق کمک های مردم جمع آوری شد. اکنون پزشکان بیمارستان کودکان در چین خود را برای جراحی این نوزاد آماده می کنند تا بتوانند به زندگی همراه با درد و سختی این نوزاد پایان بدهند.