پرسش: آیا کسی که متفورمین مصرف میکند میتواند خون اهدا کند؟

 

مصرف متفورمین و اهدای خون

 

پاسخ: با سلام و تشکر متفورمین از داروهای کاهنده قند خون است وبیشتر در افراد دیابتیک مصرف میشود. مصرف متفورمین هیچگونه منافاتی با اهدای خون ندارد.

پاسخگوی این سوال: آقای دکتر علیرضا نیک نفس