estres
این سری 4 باور نادرست درباره استرس و اضطراب را می خواهیم مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم برخی افراد با نظریه های غیر علمی شان باورهای مردم را تغییر داده اند

امروزه يکي از مهم ترين دغدغه ها ي متخصصان آموزش سلامت, اصلاح باورهاي نادرست مردم است. باورهاي نادرست ناشي از نگرش غير علمي به ……
 

 به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام امروزه يکي از مهم ترين دغدغه ها ي متخصصان آموزش سلامت, اصلاح باورهاي نادرست مردم است. باورهاي نادرست ناشي از نگرش غير علمي به برخي حقايق است وادرک و فهم واقعيت هاي مربوط به استرس به ما کمک مي کند تا بهتر از پس چنين مشکلي برآييم. چند مورد از اين باورهاي نادرست از اين قرارند:

1)     باور نادرست: نداشتن استرس, بزرگترين نعمت است.

واقعيت علمي: هر فردي براي حفظ تنوع در زندگي به مقاديري از استرس نياز دارد. مساله اساسي يافتن تعادل ميان استرس ها و زندگي روزمره است. کنترل استرس به شما کمک مي کند تا فردي مولد و شاد باشيد. درمقابل استرسي که خوب کنترل نشود, مي تواند به شما آسيب رسانده يا حتي شما را از ميان ببرد.

 

2)     باور نادرست: استرس همه جا هست بنابراين قابل کنترل نيست.

واقعيت علمي : اين موضوع درست نيست. اگر براي کنترل و اداره زندگي خود, پيش قدم شويد, استرس دليلي براي ناراحت کردن شما نخواهد داشت. اولويت ها را مشخص کنيد, ابتدا کارهاي سبک تر و سپس کارهاي دشوارتر و پيچيده تر را انجام دهيد. اگر اولويت بندي نکنيد, آن وقت همه مشکلات, هم وزن و يکسان به نظر مي رسند و اين احساس را درشما ايجاد مي کنند که استرس همه جا هست.

 

3)     باور نادرست: درمان همه استرس ها يکي است

واقعيت علمي: از آنجايي که انسان ها با هم متفاوت اند, آنچه براي کاهش استرس شما موثر واقع مي شود, به طور حتم و يقين با افراد ديگر متفاوت خواهد بود و براي هر شخص, درمان خاص خود وجود دارد.

4)     باور نادرست: اگر نشانه اي از يک بيماري در بدن شما مشاهده نمي شود, به طور حتم استرس نداريد

واقعيت علمي: فقط براي اينکه ظاهرا نشانه اي از استرس در بدن شما وجود ندارد نمي توان نتيجه گرفت که شما تحت فشار عصبي نيستيد. شماممکن است نشانه هاي استرس زا را نشناسيد, يا شايد از داروهايي استفاده مي کنيد که روي استرس را مي پوشانند. اين داروها مي توانند شما را از علايمي که براي خونسردي و آرامش هشدار مي دهند, محروم سازد.

5)     باور نادرست: تنها استرس هاي شديد, دردسر سازند

واقعيت علمي: اين طور نيست, مفهوم اين باور نادرست اين است که نشانه هاي جزيي مانند سردرد و ناراحتي معده قابل اغماض هستند اماهمين نشانه هاي به ظاهر جزيي ممکن است درواقع هشدارهاي اوليه باشند مبني بر اينکه شما بايد کنترل بهتري بر استرس هاي زندگي خودداشته باشيد.