4946_orig

شرکت ReWalk  قادر شد مجوز  تولید و عرضه exoskeleton یا اسکلت خارجی خود را بگیرد.انسان مثل  سایرپستانداران دارای اسکلت داخلی است به این مفهوم  که بخش سخت سیستم حرکتی که همان استخوان ها هستند اسکلتی را  درست میکنند  که داخل  بدن قرار میگیرد و ماهیچه ها بر روی آن قرار میگیرند.

برعکس پستانداران، سخت پوستان اسکلت خارجی دارند یعنی سخت ترین قسمت بدن آنها در بیرون قرار داشته و قسنت های دیگر منجمله عضلات درون آن قرار میگیرند.

از چند سال قبل بشر شروع به طراحی و تولید اسکلت خارجی مصنوعی کرده است. اینک میتوان از این وسیله برای کمک به افراد ناتوان استفاده کرد. افرادی که به علت آسیب شدید نخاع کمری یا به اصطلاح قطع نخاع نمیتوانند سرپا بایستند و راه بروند با کمک این وسیله این توانایی را بدست میاورند که بایستند و مفاصل ران و زانوان خود را حرکت دهند.

این وسیله بر روی هر دو اندام تحتانی بسته میشود و موتورهایی دارد که مفاصل آن را حرکت میدهند. با کمک سنسور های پیشرفته و کامپیوتر مرکزی آن، موتورهای الکتریکی این دستگاه میتوانند به بیماری که توان ایستادن و راه رفتن را ندارد کمک کند تا بایستد، بنشیند و راه برود. این وسیله که از این پس میتواند در اختیار همگان قرار گیرد میتواند زندگی بسیاری افراد ناتوان را متحول کند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir