whey

برپایه  تحقیقات  پژوهش جدیدی که در مجله  Diabetologiaمنتشر گردید خوردن   پروتئین  آب پنیر (whey protein) قبل  از ناشتایی  بطور مکرر به کاهش  دیابت  پس از غذا کمک کرده و سبب  بهبود  واکنش بدن به انسولین می گردد.

بر پایه پژوهشهای  مشخص شده است که مصرف پروتئین، تولید پپتید GLP-1را تحریک می کند. پپتید 1- شبه گلوکاگون یا GLP-1یک هورمون روده ایست که به نوبه ی خود موجب تحریک تولید  انسولین می گردد.

این تحقیق بروی 15 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 که به خوبی بیماری دیابت خود را کنترل کرده بودند انجام گردید. این افراد هیچ دارویی بجز متفورمین یا سولفونیل اوره (داروهای خوراکی دیابت) استفاده نمی کردند.

به شرکت کنندگان در دو روز مجزا، 50 گرم آب پنیر در 250 میلی لیتر آب و یا دارونما (250 میلی لیتر آب)  و بدنبال آن یک صبحانه  پرکربوهیدرات استاندارد داده شد. این صبحانه شامل 3 برش نان سفید و ژله ی حاوی قند بود. این وعده ی غذایی طوری طراحی شده است که مقدار قند خون پس از غذا را به حداکثر مقدار خود  برساند. از افراد شرکت کننده 30 دقیقه قبل از صبحانه نمونه ی خونی گرفته شد و سپس آب پروتئین یا دارونما به آنها داده شد.

سایر نمونه های خونی در زمان صفر،150،120،90،60،30،15و 180 دقیقه پس ازصبحانه ازشرکت کنندگان گرفته شد.

در این تحقیق به بیماران بصورت تصادفی آب پنیر یا دارو نما داده شد اما طرح متقاطع  در این  تحقیق بدان معنا است که تمام شرکت کنندگان درهر دو گروه پروتئین آب پنیر و دارونما با فاصله ی زمانی دو هفته شرکت کردند بهمین دلیل این طراحی از نظر آماری با وجود تعداد  کم شرکت کنندگان پرقدرت و معنی دار است.

نتایج نشان داد که درطول 180 دقیقه  پس از خوردن صبحانه، مقدار گلوکز خون تا 28 درصد درگروهی که پروتئین  آب پنیر را قبل از صبحانه مصرف کرده بودند، نسبت به دارونما کاهش می یابد.

پاسخ به انسولین  و –Cپپتید  (بخشی از ساختمان انسولین که معیاری برای سنجش میزان  تولید انسولین  در بدن است) هر دو به طور قابل توجهی درگروهی که از پروتئین  آب پنیر استفاده کردند بالاتر بود (به ترتیب15 درصد و 43 درصد).

قابل ذکر است که پاسخ زود هنگام انسولین (در 30 دقیقه ی اول پس از صبحانه) درگروهی که از پروتئین آب پنیر استفاده کرده بودند 96 درصد بالاتر از گروه دارونما بود. این مسئله  از آنجایی حائز اهمیت است که در افراد دیابتی پاسخ زود هنگام انسولین دچار اختلال شده و کاهش شدیدی می یابد که دلیل اصلی افزایش شدید مقدار قند خون پس از غذا است. علاوه بر این  مقدار GLP-1کل و iGLP-1یا GLP-1دست نخورده در افراد  گروه پروتئین wheyبه طور قابل توجهی بالاتر از گروه دارونما بود(به ترتیب 141 درصد و 298 درصد).

نویسندگان  مقاله  نتیجه گیری کردند  که مصرف پروتئین  آب پنیر درمدت  کوتاهی قبل از صبحانه ای با شاخص گلایسمیک زیاد سبب افزایش مقدار انسولین بلافاصله پس ازصرف غذا و همچنین پس از گذشت سه ساعت از صرف غذا می شود. همچنین سبب  افزایش GLP-1و کاهش مقدار قند خون پس از غذا در بیماران  مبتلا  به دیابت نوع  2 می شود. بنابراین پروتئین wheyممکن  است  به عنوان یک رویکرد جدید برای بهبود استراتژیهای کاهش  قند خون درافراد  مبتلا به دیابت نوع 2 بکارگرفته شود.

دانشمندان می گویند: درمان با  این پروتئین روشی ارزان  و ساده است و بیماران می توانند از کنسانتره ی پروتئین آب پنیر با هر نام  تجاری استفاده کنند بشرطی که شکر یا سایر مواد مغذی دیگر به آن اضافه  نشده باشد.

بر اساس این یافته ها، دانشمندان بررسی اثرات مفید مصرف پروتئین wheyبر مقدار قند خون، انسولین  و GLP-1را در دراز مدت با انجام یک کارآزمایی بالینی  مد نظر دارند.

منبع-http://diabetestma.org/