آیا استفاده از اسپری آسم تکنیک های خاصی دارد؟ با روش های مراقبت و نحوه استفاده از اسپری آسم آشنایی دارید؟ گاهی بیماران در حین استفاده از اسپری آسم اشتباهاتی را مرتکب می شوند که می تواند بهبود آنها را مورد تاثیر خود قرار دهد. در این مقاله از بخش عمومی دکتر سلام به استفاده صحیح از اسپری آسم می پردازیم و اشتباهاتی که نباید حین استفاده از اسپری مرتکب شوید را متذکر می شویم.

استفاده از اسپری آسم و عدم تکان دادن آن قبل از مصرف

اسپری به شما کمک می کند که بهتر تنفس کنید و با فشار اسپری دارو به درون ریه ها منتقل می شود.  با حرکت دادن ظرف دارو باعث می شود که مواد داخل آن به خوبی مخلوط شود و در هر بار استفاده کردن مقدار درستی از دارو به درون دهان منتقل شود. اگر ظرف دارو را تکان ندهید ممکن است که یک بار مقدار کمتر و بار دیگر مقدار بیشتری وارد دهانتان شود. قبل از هر بار اسپری کردن 10 تا 15 بار آن را تکان دهید.

استفاده از اسپری آسم

استفاده از اسپری آسم و غلط اسپری کردن

وقتی دهانه اسپری سمت سقف دهان یا زبان قرار بگیرد، دارو به میزان کافی وارد ریه نخواهد شد، جایی که به آن بیشتر نیاز دارد. بهترین حالت استفاده این است که اسپری را به سمت گلو بگیرید با این کار بیشترین مقدار دارو وارد ریه خواهد شد.

خیلی زود یا خیلی دیر نفس کشیدن

اسپری مقدار دوز مشخصی دارو را کمتر از نیمی از ثانیه آزاد می کند. اگر بعد از این زمان نفس بکشید، مقدار زیادی از دارو به جای این که وارد گلو شود در دهان باقی می ماند. اگر ریه های خود را قبل از اسپری کردن از هوا پر کنید دیگر جایی برای ورود دارو به ریه ها نخواهد ماند. بهتر است از یک رابط استفاده کنید. این رابط مقدار داروی اسپری شده را درون خود نگه می دارد و هر وقت که شما آماده بودید می توانید تنفس کنید.

استفاده از اسپری آسم و شل گرفتن لب ها

با شل گرفتن لب ها هنگام اسپری کردن مقداری از دارو به هدر می رود. اگر لب ها را شل بگیرید با کشیدن هوا به سمت داخل دارو را به سمت گلو هدایت می کنید ممکن است با برگشت بازدم مقداری از دارو بیرون بیاید. مطمئن شوید که لب ها به طور کامل اطراف اسپری را احاطه کرده است.

خمیده ایستادن

ریه های شما نمی تواند هوای زیادی به درون خود بکشد یا از خود بیرون براند اگر که خمیده باشید بخصوص در حالت نشسته. این دلیلی است که ممکن است نتوانید مقدار کافی دارو به درون ریه وارد کنید. هنگام استفاده از اسپری صاف بنشینید یا بهتر است که بایستید.

استفاده از اسپری خالی

این کار راحت تر از آن است فکرش را بکنید. از آن جایی که بعضی از محرک ها بعد از این که تمام دارو استفاده شد درون ظرف باقی می ماند، نمی توانید درست تشخیص دهید که چه چیزی را تنفس می کنید. بعضی از اسپری ها دارای علائمی هستند که نشان میدهد چه میزان از اسپری خالی شده است. می توانید از دارو ساز بپرسید که چه میزان دارو درون اسپری وجود دارد و سپس زمان و روز استفاده از آن را یادداشت کنید تا بدانید چه روزی اسپری تمام خواهد شد.

استفاده از اسپری آسم و عجله در اسپری کردن

اگر بلافاصله بعد از هر اسپری کردن بدون زمان دادن اسپری بعدی را انجام دهید مواد درون ظرف فرصت این را پیدا نخواهند کرد که با هم مخلوط شوند. همچنین بدن زمان مورد نیاز برای تاثیر پذیری از دارو را نخواهد داشت بنابراین اسپری دوم مفید واقع نمی شود. بین هر اسپری یک دقیقه زمان بدهید.

تاثیر آلرژی و آسم بر کیفیت خواب

بلافاصله اسپری کردن درون دهان وقتی مدتی از آن استفاده نشده باشد

اگر مدتی از اسپری استفاده نکرده اید، استفاده مجدد باعث می شود که مقدار دارو درون اسپری به خوبی با هم ادغام نشده نشوند. بهتر است قبل از استفاده کردن از اسپری که مدتی از آن استفاده نکرده اید، 4 مرتبه بیرون از دهان اسپری کنید و بین هر بار اسپری کردن آن را 5 مرتبه تکان دهید. سپس در دهان اسپری کنید. اگر برای مدت دو هفته یا بیشتر از اسپری استفاده نکردید باز هم همین کار را تکرار کنید.

تنفس کردن را قبل از قرار دادن اسپری در دهان شروع کنید

هوا درون ریه ها جا اشغال می کند. اگر قبل از اسپری کردن، ریه ها به مقدار کافی خالی نباشد به حد کافی و مورد نیاز دارو دریافت نخواهید کرد. بهتر از قبل از استفاده از اسپری تمام هوایی را که می توانید از ریه های خود خارج کنید تا دارو به میزان کافی به ریه ها وارد شود.

استفاده از اسپری آسم و فراموش کردن تمیز کردن آن

آشغال های ریز می توانند راه خروجی اسپری را مسدود کنند و این آشغال ها در صورتی که تمیز نشوند وارد ریه خواهند شد. قبل از استفاده از اسپری حتما آن را چک کنید. درب آن را اگر از آن استفاده نمی کنید محکم ببندید.

سریع باز دم را بیرون فرستادن

داروی درون اسپری فرصت این را نخواهد داشت که کار خود را انجام دهد اگر بلافاصله بعد از استفاده باز دم را بیرون بفرستید. برای تاثیر گذاری بیشتر نفس خود را حداقل برای 10 ثانیه حبس کنید و سپس آن را خارج سازید.

دستور استفاده را نادیده گرفتن

بعضی از اسپری ها باید روزانه استفاده شوند و فقط زمانی که نیاز به آن ها دارید. بهترین نتیجه را زمانی می گیرید که طبق دستور داده شده از آن استفاده کنید. از دکتر خود در مورد نحوه استفاده صحیح بپرسید.