Left ventricular assist devices

وقتی عضله قلب به اندازه ای  ناتوان  میشود که قادر به انجام کارش  نیست میتوان از یک پمپ مصنوعی برای کمک به آن استفاده کرد. متداول ترین  این پمپ ها برای کمک به بطن چپ قلب استفاده می شود. بطن چپ موتور اصلی قلب است که خون را به همه جایبدن میرساند. این  پمپ ها  Left ventricular assist devices    LVADs نام دارد

این وسیله در کنار قلب قرار میگیرد. خون را از بطن چپ گرفته و آن را به درون سرخرگ ائورت پمپ میکند و بدین وسیله به بطن جپ کمک میکند. این وسیله به بیمارانی که دچار نارسایی قلب هستند کمک میکند تا زندگی راحت تری داشته باشند.

اخیرا شرکتی به نام ReliantHeart یکی از همین پمپ ها به نام HeartAssist5 pump را روانه بازار کرده است. وزن این دستگاه تنها 92 گرم است و میتواند مانند قلب خون را با ضربان های مداوم به درون آئورت پمپ کند. این پمپ قلبی کوچکترین پمپی است که تا به حال ساخته شده است. ساختمان آن طوری است که خون را مانند بطن چپ بصورت ضربانی به بیرون میفرستد و طوری طراحی شده تا خون در برخورد با دیواره های آن لخته نشود.

منبع-http://www.iranorthoped.ir