oS1405162563هر انسانی با توجّه به طبع خویش، سن، فصل، میزان فعّالیّت و موقعیّت جغرافیایی محل زیست خود نیاز غذایی ویژه ای دارد و مصرف غذاهای یکسان برای همه توصیه نمی شود.اگر هر انسانی بر طبق طبع و مزاج خویش غذا میل کند، کم‌تر بیماری به سراغ او خواهد آمد.

 آیا میدانستید دلیل بسیاری از بیماریها ،عادات رفتاری، افسردگیها،استرسها،سکته ها،پرخاشگری،وسواس و ….به هم خوردن مزاج شخص میباشد که اکثراً در اثر رژیم غذایی نا متناسب با طبع شخص میباشد، بعنوان مثال خوردن عدس و ادویه جات برای افراد سوداوی مانند سم است ولی همین موارد برای افراد با طبع دم یا بلغم مفید است.انار و خیار و دوغ برای افراد بلغمی بی حالی و ضعف میاورند حال آنکه برای افراد صفراوی به حکم داروی سلامتی هستند.!آیا میدانستید بیشترین سکته مربوط به اشخاصی میباشد که خلط سودای آنها غلبه کرده است!؟

آیا میدانستید در طب ایرانی (که به نظر من اصطلاحی مناسبتر از طب سنتی میباشد) اکثر بیماریها را با تغییر رژیم غذایی روزانه درمان میکردند.طبیبان تنها کاری که میکردند این بود که ببینند شخص بیمار اصالتاً چه طبعی دارد و چه طبعی به او غلبه کرده است آنگاه با تغییراتی در رژیم غدایی بیمار و با کمک گیاهان و میوه های طبیعی او را به حالت طبیعی خود باز میگرداندند.

بیائیم طبع خود را بشناسیم که راحت تر به سلامتی واقعی و با ثبات برسیم!