در مبحث قبلی به تقسیمات کلی کالبد شناسی پرداختیم. در این بخش از دکتر سلام شما را با تقسیم بندی که در کالبدشناسی بدن انسان مهم و بسیار مورد توجه است را همراه با عکس جهت یادگیری بهتر، آشنا می کنیم.

تقسیم بندی زیر در کالبد شناسی بدن انسان مورد توجه است:

استخوان شناسی (Osteology):  که درآن شکل و انواع استخوانها مورد بررسی قرار می گیرد.

قسمتهاي مختلف استخوان بندي(نماي جلويي وبشتي)

مفصل شناسی (Arthrology):  مطالعه و بررسی مفاصل مختلف بدن را بعهده دارد.

مفاصل مختلف بدن

عضله شناسی: یا شناخت عضلات گوناگون بدن

سیستم عضلانی

احشاء شناسی (Splanchnology) : یا بررسی اندامهای درونی یا احشاء داخل بدن انسان.

اعضاء داخلی بدن

تحت این عنوان دستگاههای مختلف مانند: دستگاه گوارش (Digestive system)، دستگاه تنفس (Respiratory system)، دستگاه قلب و عروق (CardioVascular) ، دستگاه گردش خون (Circulatory system) ، دستگاه ادراری (Urogenifal system)، دستگاه غدد مترشحه داخلی (Endo crine Glands) ، و بالاخره دستگاه مغز و پی یا عصبی (Nervous system) مورد بررسی قرار می گیرد. اصطلاحات دیگری در کالبد شناسی معمول است مانند: دستگاه حرکتی (Locomotr system) که شامل مجموعه قسمتهایی از بدن است که در حرکت انسان دخالت دارند مانند استخوانها، غضروفها، مفاصل، عضلات، نیامها و وترها. یا دستگاه دفع (Excretory system) که شامل دستگاههایی است که مایعات و فضولات بدن را دفع می نماید، یا دستگاه ادراری که ادرار را دفع می کند. یا روده بزرگ که عناصر غیر قابل حل در مدفوع را دفع می کند و دیگر اندامهای حواس مانند: اندام چشایی ،بویائی ، بینائی ، شنوائی و حس لمس می باشند.