رئیس بخش تحقیق و تولید واکسن ها و آنتی ژن های بروسلوز موسسه واکسن و سرم سازی رازی گفت: محققان موسسه سرم سازی رازی در سال 85 موفق به تولید واکسن ایریبا جهت پیشگیری تب مالت در دام شدند.
علی محمد بهروزی خواه در گفتگو با دکتر سلام افزود: برای پیشگیری از تب مالت یا بروسلوز در کشور واکسن S19 تولید می شد که با تزریق S19  بر دام بومی 12 ماه طول می کشید تا دامهای آلوده را از دام های سالم تشخیص داده شوند.

وی اضافه کرد : واکشن ایریبا جایگزین واکسن RB51  است و با تزریق ایریبا بلافاصله دام های آلوده را می توان از دام های سالم تشخیص داد.

رئیس بخش تحقیق و تولید واکسن ها و آنتی ژن های بروسلوز موسسه واکسن و سرم سازی رازی افزود : واکسن ایریبا از باکتری بروسلا آورتوس تهیه و در محیط ژلوس سیب زمینی که این محیط در داخل کشور تهیه می شود، کشت داده شد و بعد از برداشت، خشک و در ویال 20 سی سی تقسیم شده است.

بهروزی خواه گفت: ایریبا به صورت تزریقی مصرف می شود. این واکسن در 12-4 ماهگی با دز کامل به گوساله جهت پیشگیری از بیماری تب مالت تزریق و به گاوهای بالغ با دز کاهیده تزریق می شود.

این محقق اضافه کرد : RB51  در بازار وجود دارد هر دز واکسن RB51 یک پوند و هر دز واسکن ایریبا 113 ریال است و با تولید انبوه ایریبا از واردات RB51  جلوگیری می شود.

وی افزود: آزمایشات در حیوانات آزمایشگاهی و دامهای هدف (گوساله و گاو) انجام شده و نتایج آن مطلوب بوده است. این توانمندی وجود دارد که واکسن مورد نیاز کشور و کشورهای اطراف تامین شود.