robat

پژوهشگران  کالج ایلینویز قبلا روبات های زیستی bio-bot  ابداع کرده بودند که  می توانست راه برود. آنها برای اینکار  سلول های قلب موش را بکار برده بودند اما  به دلیل  اینکه  منقبض شدن سلول های عضلانی قلب بشکل خودمختار است حرکت این روبات غیر قابل کنترل بود. اینک آنها روبات هایی  ابداع کرده اند که در آن هسته حرکتی از سلول های مخطط عضلانی است.

آنها سلول های عضلانی یعنی میوبلاست ها را بر روی یک داربست سه بعدی پرینت شده از جنس هیدروژل قرار داده اند. این داربست از دو بالشتک درست شده که به توسط یک میله به هم متصل شده است. انقباض سلول عضلانی میتواند دو بالشتک را به هم نزدیک و میله را خم کند. با نامتقارن کردن شکل و اندازه بالشتک ها میتوان موجب حرکت آنها با انقباض سلول عضلانی شد.

انقباض این سلول را میتوان با یک جریان الکتریکی کنترل کرد. هرچه فرکانس جریان بیشتر باشد سیستم سریعتر حرکت میکند. حداکثر سرعت این روبات زیستی فعلا 156 نانومتر در ثانیه است یعنی در هر دقیقه میتواند یک و نیم برابر طول 6 میلیمتری خود حرکت کند.

محققان میتوانند از این روبات در محدوده وسیعی از علوم زیستی مانند تولید ماشین های بیولوژیک برای ارسال دارو به بافت های خاص، اعمال جراحی روباتیک و یا تولید سنسورهای متحرک استفاده کنند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir