lagari

این روزها  خیلی  از مردم برای  معالجه   اضافه وزن و به منظورلاغر شدن  از شیوه های جراحی گوناگونی که بر روی دستگاه گوارش اجرا  میشود استفاده میکنند. به این شیوه های  جراحی bariatric surgery هم میگویند. گرچه در سال های اخیر انجام این اعمال جراحی با لاپاروسکوپی بسیار آسان  شده  اما  بسیاری از مردم همچنان از خطرات احتمالی این اعمال جراحی نگران هستند.

اینک یک روش جدید به توسط شرکت USGI Medical ابداع شده است. در این روش که از طریق اندوسکوپی انجام میشود هیچ شکاف جراحی وجود ندارد. از طریق اندوسکوپ که از دهان بیمار وارد معده او میشود یک نخ بخیه مخصوص به نام g-Cath از دو دیواره مجاور معده عبور داده شده و گره زده میشود. این کار موجب تا خوردن دیواره های معده بر روی هم و در نتیجه کاهش حجم آن میشود.

این کاهش حجم میتواند موجب کاهش حجم غذای خورده شده و در نتیجه لاغری بیمار شود. این نوع از درمان تاکنون بر وری 332 بیمار در 11 بیمارستان امریکا انجام شده است.