blind

خواندن برای اشخاص کور مشکل است. این حقیقتی است که سبب  شده تا نابینایان برای خواندن خط بریل را بکار ببرند و به حس لامسه نوک انگشتان خود وابسته  باشند اما  همه کتابها و متن ها  بشکل  خط بریل در دسترس نیست. آیا شیوه ای وجود ندارد که یک شخصی که کور است از کتابهای معمولی موجود در یک کتابخانه استفاده کند.

فعلا روش هایی بر مبنای اسکن نوشتار و سپس خواندن آن به توسط نرم افزارهای کامپیوتری وجود دارد ولی محققین در پی روش های ساده تر و در دسترس تر هستند.

اخیرا محققینی از دانشگاه MIT در حال توسعه وسیله ای به همین منظور هستند. این وسیله مانند یک انگشتر به انگشت میرود و یک دوربین کوچک دارد که میتواند نوشته های روی صفحه را ببیند. فرد نابینا انگشت خود را بر روی خطوط نوشته شده میکشد و نوک انگشت به هر کلمه ای که اشاره کند به توسط دوربین دیده شده و نرم افزار دستگاه آن را میخواند تا فرد نابینا آن را بشنود.

این انگشتر یک موتور لرزاننده هم دارد. هر وقت نوک انگشت فرد از مسیر خط نوشته شده منحرف شود لرزش انگشتر او را مطلع میکند. این لرزش همچنین فرد را از پایان خط با اطلاع کرده و به وی کمک میکند تا ابتدای خط بعدی را پیدا کند.

این وسیله هنوز آماده ارائه به بازار نیست و در حال تکمیل است.

منبع-http://www.iranorthoped.ir