استخوان یک بافت زنده، رو به رشد و متغیر است و از این رو مانند سایر ساختارهای زنده به عناصری از قبیل مواد مغذی، اکسیژن، گرما و فشار نیاز دارد. این عناصر بافت استخوان را توانا می سازد تا رشد کند، سلولهای خونی مورد نیاز را هر چه بیشتر تولید کند، خودش را ترمیم و به عنوان دستگاه نگهدارنده ساختار بدن(دار بست) انجام وظیفه کند.

ترکیبات اصلی استخوان ها

فراوانترین ترکیبات مورد نیاز برای ساخته شدن استخوانها نمکهای کلسیم (Calsium salt) و ماتریکس ساختمانی(ماده بنیادی) (Organic matrix) است. کلسیم فراوانترین ماده معدنی موجود در بدن انسان است. و به عنوان یک ماده شیمیایی برای حفظ ضربان طبیعی، تحریکات منظم عصبی و انقباض عضلانی ضروری است. منیزیم، سدیم و پتاسیم نیز از دیگر مواد معدنی موجود در بدن به شمار می روند . ماده بنیادی یک ساختار (چهارچوب) زنده است. این ماده، شبکه پیچیده ای از تارهای کلاژنی (Collagen fibers) نیمه انعطاف پذیر است که از زنجیره های مولکولهای پروتئینی ساخته شده است. خطوط مشبک تارهای کلاژنی، در عین حال که انعطاف پذیرند، باعث شکل گیری آن نیز می شوند. مجموعه ای از صفحات پهن و نازکی که در واقع همان نمکهای سدیم می باشند روی خطوط مشبک تارهای کلاژنی را می پوشانند.درست به صورتی که با قرار گرفتن آجرها در کنار و روی یکدیگر دیوارهای خانه ساخته می شود، کلسیم نیز لایه های زنده ساختار کلاژنی را به هم متصل کرده و پیوند می دهد. کلسیم ماده سختی است که باعث ایجاد قدرت و استحکام ساختمان کلاژن می شود. ماده بنیادی به استخوان اجازه می دهد تا بدون اینکه بشکند به آرامی خم شود. به عبارت دیگر، ماده بنیادی سبب انعطاف پذیری استخوان می شود که این انعطاف پذیری را استحکان یا نیروی کششی (Tensile strength) می نامند. کلسیم سبب توانایی (مقاومت) استخوان در مقابل نیروهای فشاری  (Compressive forces) می شود بدون اینکه باعث شکستگی آن شود. بنابراین یک فرد سالم و فعال باید ترکیبات مناسبی از تارهای کلاژنی و کلسیم داشته باشد تا بتواند در برابر نیروی وزن بدن خودش زمانی که استاده است و همچنین در برابر ضربات و فشارهای مکرری که به هنگام حرکت بر بدنش وارد می شود، مقاومت کند.