index.jpgبسس

صندلی های چرخ دار برقی تاشو نسل جید ویلچرهاست که برای راحتی معلولان و افراد فاقد تحرک تعبیه شده است

تعدادی از صندلی چرخ دار صندلی های برقی تاشو بسیار سبک وزن و پدید آمده اند تا بتوانند افراد معلول را به راحتی جابجا کنند.

این صندلی چرخدار در مجموع از 38 پوند (17 کیلوگرم) ساخته شده است و می تواند بیش از 200 پوند (91 کیلوگرم) وزن را به راحتی جابجا کند.
این صندلی بسیار هوشمندانه ساخته شده است و با کنترل دیگران حتی از مسافت های بسیار دور نیز جابجا می شود و فرمان ها را اجرا می کند.

تمام حرکات از قبیل حرکت به چپ یا راست چرخش و … تنها با یک اهرم و دستگیره قابل اجراست و این وسیله می تواند به نوبه خود تحولی اساسی در زندگی افراد فاقد تحرک و معلولان به وجود بیاورد.