2441490_179نکته جالب این مطلب سیخ ماندن موهای این کودک است که ازبدو تولد تا کنون بدین صورت ثابت مانده است،علت آنرا از والدین طفل پرسیدیم

داستان از این قرار است که مادر این کودک سال گذشته بر اثر اصابت رعد و برق در منطقه آلبوکرک ایالت نیومکزیکو فورا به بیمارستان منتقل شده و در آن زمان پزشکان با عمل سزارین این کودک را به دنیا آوردند تا از خطر مرگ نجاتش دهند اما این برخورد صاعقه یک بدشانسی برای این نوزاد به همراه آورده است و آن سیخ بودن موهای سرش می باشد که محصول برخورد صاعقه به مادرش است!

2439230_590