nail

خیلی از بانوان   دوست دارند  ناخن  هایشان را بلنند کنند ولی به محض اینکه کمی بلند شد، به علتهای گوناگون  مانند شستشوی  بسیار زیاد دستها یا انجام کارهای منزل و …ناخن میشکنددردر این مقاله قصد داریم راه حلی بسیار ساده را به شما پیشنهاد کنیم که می توانید ناخن ها را تا مدت بیشتری بلند نگه دارید:

در یک فنجان آب گرم ، یک قاشق جوش شیرین بریزید.حالا ناخن ها را چند دقیقه در این محلول قرار دهید.بعد ناخن ها را خشک کنید و با کمی روغن بادام یا کرم مرطوب کننده، دستها و ناخن  ها را به آرامی ماساژ دهید.با اینکار ناخن های شما محکم شده و زمان بیشتری از بلند بودن آنها لذت خواهید برد.

منبع-http://www.mahsho.com