موسسه خيريه كودكان فرشته اند با شماره ثبت كشوري ٤٠٥٨٩ فعاليت خود را از سال ١٣٨٨ و در حوزه كودكان مبتلا به سرطان زير ١٦ سال و كودكان مناطق محروم آغاز كرده است.

در اين بين مدت ٥ سال است كه با تمركز بر توانايي هاي مردمان شريف منطقه تلنگ در قصرقند سيستان و بلوچستان سعي در ايجاد بهبود مستمر در شرايط زندگي فرشته هاي دوست داشتني و خانواده هاي ساكن در اين مناطق مرزي و محروم داشته باشيم. ما تا امروز موفق شديم تا با همراهي صميمانه بسياري از شما بزرگواران در حوزه هاي مختلف كسب و كار، بخشي از مشكلات اين منطقه را مرتفع نماييم.

و شما هم دعوتيد به اين مهرباني، تا با حضور حمايتگرانه خود در بازارچه اي كه به نفع كودكان آفتاب در باغ كتاب تهران برگزار مي شود، كنارمان باشيد تا تصوير زيباي لبخند فرشته هايمان را ماندگار نماييم.
شما هم به خانواده پرمهر كودكان فرشته اند دعوتيد.

۶ و ۷ و ۸ شهریور ماه (چهارشنبه،پنج شنبه ٫ جمعه)

ساعت ۱۱ الی ۲۲ در باغ کتاب منتظرتونیم

سایت: www.koodakancharity.ir

پیج اینستاگرام: koodakancharity

تلفن:۷۷۵۸۶۳۴۸