230-estres_2

گاهی اوقات داشتن اضطراب و دلشوره مثبت لازمه انجام و به ثمررساندن هر کاریست

واژه “اضطراب” برای همه ما یادآور تنش و تلاطم درونی است و معمولا به ذهن کسی خطور نمی‌کند که ممکن است، گاهی اضطراب مثبت و مفید باشد.

دکتر مهدی دوایی، روانشناس و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی گفت: اضطراب به حالت قرار گرفتن بین ترس و امید، گفته می‌شود که فرد دچار دلشوره و نگرانی می‌شود و در درون خود مدام از خود در مورد موضوع مورد نظرش سوال می‌پرسد، که آیا موضوع مورد نظر نتیجه می‌دهد یا نه؟ و در پی این سوالات اضطرابش بیشتر می‌شود.

دکتر دوایی در ادامه اظهار کرد: اضطراب می‌تواند برای فرد مثبت باشد. یعنی فردی که از مطلبی دچار اضطراب شد، به تلاش و پویایی بیشتر بپردازد و در نهایت به نتیجه مطلوب برسد. بنابراین در این حالت اضطراب به نوعی نیروی محرکه برای فعالیت و تلاش بیشتر فرد منجر می‌شود که بسیار مفید است و داشتن اضطراب مثبت برای انجام بهتر هر کاری،‌لازم و ضروری است.
فردی که برای انجام کارهایش هیچ اضطراب و دلشوره مثبتی نداشته باشد، تلاش کافی برای رسیدن به هدفش انجام نمی‌دهد.