blood-cells_medplus-350x262

محققان  یک  شیوه جدید برای بوجود آوردن پلاکت کاملا کاربردی انسانی، که  یاخته های لخته خونی را بوجود می آورد  ابداع کرده اند.پژوهشگران بر این باورند که با  بکارگیری از سلول های بنیادی انسانی و ابزاری به اسم  راکتور، که شبیه ساز بوجود آورنده سلول های خونی در بدن است [اما در  ا ندازه بزرگتر] موفق به  پیشگیری و کاهش عوارض جانبی انتقال دهندگان خون شدند.

آنها افزودند که یافته های  آنها می تواند به افزایش تقاضای جهانی برای اهدای خون کمک کند.

جاناتان ، از بخش خون شناسی در Brigham و بیمارستان زنان در بوستون در انتشار اخبار بیمارستان گفت: “توانایی تولید یک منبع جایگزین پلاکت عملکردی انسانی عملا با هیچ انتقال بیماری نشان دهنده یک تغییر پارادایم در نحوه جمع آوری پلاکت ها است”

سلول های خون، مثل پلاکتها در مغز استخوان ساخته می‌شوند.

محقق ارشد جوزف ایتالیایی جونیور، بخش هماتولوژی در Brigham و بیمارستان زنان و عروق در بیمارستان کودکان بوستون  در انتشار این اخبار می‌گوید: قادر بودن دستگاهی که با موفقیت می‌تواند مدل های مغز استخوان را شبیه سازی کند٬ نشان دهنده یک پل بسیار مهم اتصال درک ما از عوامل فیزیولوژیکی از تشکیل پلاکت است”

در ایالات متحده، بیش از 2.17 میلیون واحد پلاکت از اهدا کنندگان در هر سال خون برای درمان بیماران تروما و کسانی که تحت شیمی درمانی، پیوند اعضا و جراحی جمع آوری می‌شود.

مطالعه، 21 ژوئیه در مجله خون منتشر شده است، و بودجه آن تا حدی توسط موسسه ملی بهداشت ایالات متحده تامین شده بود

منبع-http://medplus.ir