1128795656132213321

 رژیم غذایی پرچرب رابطه مستقیم  بر سیستم بویایی بدن دارد و افراد چاق عمدتا اختلال درحس بویایی شان دارند

پژوهش های محققان دانشگاه ایالتی فلوریدا نشان می دهد که رژیم غذایی ناسالم و پرچرب با کاهش حس بویایی مرتبط است رژیم غذایی پرچرب نقش مهمی در تغییر ساختار و عملکرد سیستم بویایی دارد.

اختلال سیستم بویایی نقش مهمی در کاهش سلامتی دارد زیرا باعث می شود که افراد از مصرف مواد غذایی مختلف اجتناب کنند و دایره انتخاب مواد غذایی محدود شود؛ حس بویایی مهمترین محرک در انتخاب مواد غذایی متنوع است.

این اولین بار است که رابطه بین رژیم غذایی و سیستم بویایی کشف شده است. محققان بر این باورند که نتایج این تحقیقات می تواند در درمان افراد چاق و افرادی که اختلال بویایی دارند موثر باشد.

65 درصد از شهروندان آمریکایی اضافه وزن دارند که نقش مهمی در بیماری های قلبی عروقی و اختلالات شناختی آنان دارد.

هدف بعدی این تیم تحقیقاتی، تاثیر میزان قند بر حس بویایی است.