unhealthy-marriage

اگر مزاج  در ضعف نیروی جنسی آقایان  صحیحتشخیص داده نشود و  دارو و غذای متناسب با آن انجام  نپذیرد، نه تنها فایده ای نخواهد داشت، بلکه نتیجه  متضادی نیز دیده خواهد شد.  توصیه بسیار  بر سلامت سایر اعضاء  توجه به سیستم گوارش به عنوان جایی برای هضم و جذب غذا که در واقع ماده  تشکیل منی  است. توجه به کلیه‌ها به عنوان یکی از علل ایجاد شهوت از اهمیت زیادی برخوردار است.


استفاده از غذا یکی از ارکان درمان کاهش تولید منی است و تاکید بیشتر بر استفاده از غذا نسبت به دارو در درمان شده است. در تقویت نیروی جنسی فایده غذا از دارو بیشتر است و باید که غذا بسیار دهند “.ابن سینا نیز در کتاب قانون بیان می‌کند: ” و بدان در تقویت نیروی جنسی بیشترین اعتماد بر اغذیه است که در آن ماده زیاد و برانگیختن قوه وجود دارد

نخود، باقلا و پیاز سفید را با شیر کاملاً بپزند، سپس آن را صاف کرده و بکوبند، سپس با زرده تخم مرغ و ادویه به شکل کوکو و با روغن زیتون سرخ کنند که برای تقویت جنسی مفید است.

شیر گاو و ترنجبین را آرام بجوشانند تا به قوام عسل آید، و هر صبح ناشتا بنوشند، همچنین، خوردن زرده تخم مرغ عسلی با بذر شاهی، خوردن شیر با بذر گزنه، خوردن شیر با عسل و دارچین نیز مفید است.

اضافه کردن نمک، فلفل سیاه و فلفل دراز به سه عدد تخم مرغ عسلی و خوردن روزانه آن، اقسام شیر برنج بخصوص اگر با آرد نخود درست شود، خوردن گوشت گنجشک به جای غذا و شیر گاو تازه به جای آب، مربای زردک، مربای بالنگ، مربای شقاقل، مربای هلیله، مربای سیب، مربای گردو، مربای زنجبیل، کوکوی تره، حلیم گوشت گنجشک، نخودآب با گوشت بره، حلیم از گوشت بره و مرغابی برای تقویت نیروی جنسی مفید است.

حلوا از قند و نشاسته، خوردن غذاهای غلیظ نفاخ مثل نخود با پیاز یا گوشت، شربت زردک، قلیه با گوشت، نخود، باقلا، زنجبیل و زرده تخم مرغ، پیاز سرخ شده با روغن گاو همراه زرده تخم مرغ، پُختن شلغم و نخود و شاهی به طور جداگانه و اضافه کردن آنها به پیاز سرخ شده و خوردن همراه خرما نیز برای تقویت نیروی جنسی مردان مفید است.

منبع : تسنیم