fire-engine

خیلی از رانندگان  در کل شهر به  آژیر و چراغ‌های چشمک‌زن وسایل نقلیه اورژانس  اهمیتی نمی دهند و بسیاری از رانندگان هم  بلد نیستند  که چگونه به  وسایل نقلیه اورژانس کمک کنند

این روزها با شلوغی خیابان‌ها، بیشتر رانندگان واحدهای آتش‌نشانی و وسایل نقلیه اورژانسی برای حضور در صحنه حادثه با مشکلاتی مانند ترافیک روبه‌رو می‌شوند که توجه رانندگان عادی به قوانین برخورد با این وسایل نقلیه کمک خواهد کرد که این وسایل در کمترین زمان ممکن بتوانند به مقصد خود برسند.
یادگیری این قوانین بسیار ساده است – فقط کافی است که راه این وسایل نقلیه را سد نکرده و یا در مسیر آنها رانندگی نکنید. سعی کنید با مشاهده چراغ‌های چشمک‌زن و شنیدن صدای آژیر این وسایل بلافاصله به سمت راست خود حرکت کرده و یادتان باشد هیچوقت در محلی که حادثه اتفاق افتاده است توقف نکنید تا موجب سد معبر و ترافیک بیشتر نشود.
نکات زیر را همیشه به خاطر داشته باشید:
– وحشت نکنید.
– سرعتتان را کم کنید (اما ناگهانی ترمز نکنید).
– از علایم هشدار اتومبیلتان استفاده کنید.
– مراقب اتومبیل‌های دیگر باشید.
– صدای ضبط ماشینتان نباید آنقدر بلند باشد که نتوانید صداهای بیرون را بشنوید.
– حرکت ناگهانی به اتومبیل خود ندهید و یا در مسیر وسایل نقلیه اورژانسی قرار نگیرید.
– تاجاییکه می‌توانید به سمت راست خود حرکت کنید.
– اگر امکان حرکت ایمن به سمت راست وجود نداشت، مسیر مستقیم را ادامه دهید تا فرصت جابه‌جا شدن به سمت راست ایجاد شود.
یادتان باشد، دیر رسیدن یا زود رسیدن این وسایل می‌تواند تعیین‌کننده زنده ماندن هم‌نوعانتان باشد.
تعجب می‌کنید که خیلی‌ از رانندگان این علایم هشدار را نادیده می‌گیرند؟ واکنش شما به صدای آژیر وسایل نقلیه اورژانس چیست؟
منبع-http://www.mardoman.net