4975_orig

پژوهشگران در کالج بازل سویس موفق شدند تا برای نخستین  بار با بکارگیری از یک غضروف که در آزمایشگاه رشد داده شده بود یک عمل جراحی بازسازی بینی را انجام دهند. آنها غضروف را از سلول های خودمریض  درست  کرده بودند.

این اعمال جراحی بر روی پنج بیمار مسن انجام شد که قسمتی از غضروف بینی آنها در حین عمل جراحی سرطان پوست بینی خارج شده بود.

در روش آنها ابتدا تعدای سلول از غضروف تیغه بینی خود بیمار گرفته میشود و سپس این این سلول ها را در محیطی که حاوی یک داربست کلاژنی است کشت داده و وقتی تعداد سلول ها به 40 برابر رسید بافت بدست آمده را در محلی که غضروف بینی دچار نقص شده بود قرار دادند.

چون سلول های این غضروف از بدن خود فرد تهیه شده است به راحتی توسط وی قبول شده و در بافت های اصلی پیوند میخورد. هم اکنون تحقیقات زیادی در زمینه استفاده از این غضروف در آسیب های زانو در جریان است.

منبع-http://www.iranorthoped.ir/