بسیاری از خانم ها زمانی که لاک می زنند وقت زیادی را برای خشک کردن لاک روی ناخن صرف می کنند. می خواهیم روشی فوری و سریع به شما یاد بدهیم که با انجام این کارها، لاک به سرعت خشک می شود و می توانید به کار خود برسید.

روش فوری برای خشک کردن لاک ناخن

دستان خود را در داخل کاسه ای حاوی آب و یخ قرار دهید تا لاک ناخنتان سریعا سرد و سفت شود.
راه دیگر برای خشک شدن سریع لاک این است که ناخن ها را در مقابل باد سرد سشوار قرار دهید.

نکته: لاک ناخن با گذشت زمان غلیظ می شود به همین دلیل لاک ناخن قدیمی قدیمی بسیار دیرتر از لاک ناخن نو خشک می شود.