رییس انجمن داروسازان استان مرکزی گفت: درست است که در حال حاضر با کمبود انسولین مواجه هستیم، اما این کمبود شدید نیست و به نظر می رسد بیشتر درگیر جوسازی ها شده ایم.

دکتر بهزاد احدزاده، با تاکید بر اینکه شاید توزیع انسولین روان نباشد، اما در حال حاضر در داروخانه بنده حتی برای نگهداشت انسولین با کمبود فضا مواجه هستیم، گفت: کشور درگیر تحریم است، شرایط بد است، اما وضعیتی که درخصوص انسولین قلمی ایجاد شده است، در واقع نوعی جو سازی است و مردم نیز درگیر این جو شده اند.

احدزاده تصریح کرد: در حال حاضر بیمار با مراجعه به داروخانه به هر میزان که سامانه تایید کند، انسولین دریافت می کند، اما مردم دچار بی حوصلگی شده اند و با مراجعه به اولین داروخانه و نبود انسولین بلافاصله این شرایط را به همه داروخانه ها تعمیم می دهند و در واقع بزرگنمایی می کنند  و در این میان، برخی افراد نیز در پی دامن زدن به شرایط کمبود انسولین در کشور هستند.

رییس انجمن داروسازان استان مرکزی با بیان اینکه درست است که توزیع ممکن است درگیر زمان شود، اما با کمبود شدیدی روبرو نیستیم، مدعی شد که افرادی به دنبال انتقال این اقلام به کشورهای همسایه هستند که باید مراقب بود، به عنوان مثال فردی تماس گرفت و در پی خرید انسولین بود و حتی بیان کرد که چه تعداد انسولین می توانید در اختیار من قرار دهید در حالی که داروخانه های توزیع کننده صرفا براساس نسخه و میزان تایید شده توسط سامانه می توانند اقدام به فروش انسولین کنند به همین دلیل باید درگیر بزرگنمایی ها و جوسازی ناشی از نبود یا کمبود انسولین نشد.