گروه ترجمه/ الهه زارعی: بر اساس یافته های جدید دانشمندان لندن مصرف روزانه میوه، سبزی و ماست احتمال دارد خطر سکته مغزی را کاهش دهد.

به گزارش ایندیانیوز، این مطالعه نشان می دهد میزان مصرف بیشتر میوه، سبزی ها، فیبر، شیر، پنیر یا ماست با خطر کمتری در سکته مغزی ایسکمیک (این نوع سکته مغزی ناشی از انسداد در عروقی است که خون را به مغز می فرستند. این انسداد، جریان خون و اکسیژن را به مغز کاهش می دهد و منجر به آسیب یا مرگ سلول های مغزی می شود. اگر گردش خون دوباره به سرعت برقرار نشود، آسیب مغزی می تواند دائمی شود.) ارتباط دارد، اما با کاهش سکته مغزی هموراژیک (سکته خونریزی دهنده که در آن رگ های خونی در مغز پاره می شوند و باعث خونریزی می شود که باعث فشار آوردن به مغز، آسیب یا کشتن سلول های آن می شود.) ارتباط معناداری ندارد.

بر اساس اظهارات محققان لندن مصرف بیشتر میوه ها، سبزی ها و لبنیات با کاهش خطر سکته مغزی ایسکمیک در ارتباط است.

برای این مطالعه که در مجله قلب اروپا منتشر شده است محققان بیش از 148 هزار نفر را در 9 کشور اروپایی (دانمارک، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و انگلیس) انتخاب کردند و سکته مغزی ایسکمیک و سکته مغزی خونریزی دهنده را به صورت جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

شرکت کنندگان پرسشنامه هایی را در مورد رژیم غذایی، سبک زندگی، تاریخچه پزشکی و عوامل اجتماعی-جمعیتی تکمیل کردند و چندین سال تحت نظر قرار داشتند.