دانشمندان به شواهدي از يك دارو دست يافته اند كه مشكلات يادگيري در افراد مبتلا به سندرم دان را كاهش مي دهد.

به گزارش سلامت نیوزو به نقل از پايگاه خبري بي بي سي؛ پژوهشگران دانشگاه استنفورد دارويي را كه يك بار در دهه 1950براي درمان بيماري صرع مورد آزمايش قرار گرفته بود بررسي كرده و دريافتند مصرف اين دارو يك بار در روز و بيش از 2 هفته به موش هاي مبتلا به صرع در غلبه بر مشكلاتشان كمك كرد .
بنابراين گزارش پژوهشگران در تحقيق بر روي تاثير يك ماده شيميايي در مغز به نام GABA كه گمان مي رود مغز افراد مبتلا به دان به آن واكنش مي دهد، از داوري “پنتيلفترا زول ” PTZ براي ممانعت از تاثير  GABA استفاده كردند .

 همچنين آنها به موش هاي مبتلا به دان روزانه يك بار PTZ دادند و عملكرد آنها را بررسي كردند .
نتايج آزمايش ها نشان داد كه 17 روز پس از شروع اين روش درماني روش ره يابي موش دچار دان به موش هاي سالم شبيه تر شد.