بر اساس اعلام مقامات در روز سه شنبه آنفولانزای مرغی در مرغداری دیگری در آلمان کشف شده و برنامه کشتار حداکثر 70 هزار مرغ در حال آماده سازی است.

به گزارش رویترز، سخنگوی مقامات روستوک واقع در آلمان گفت: آنفولانزای مرغی نوع H5N8 در مرغداری در نزدیکی روستوک در ایالت شرقی مکلنبورگ فورپومرن تایید شد.

وی افزود: حدود 4 هزار و 500 مرغ در این مرغداری باید از بین بروند، اما این مرغداری چندین شعبه دارد و تعداد همه مرغ ها می تواند به 70 هزار برسد.

سخنگو عنوان کرد: برای مبارزه با شیوع و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری، از نظر دامپزشکی لازم است تا 70 هزار طیور در چندین شعبه از بین بروند که مقدمات کار فراهم شده است.

طی هفته های گذشته یک سری شیوع آنفولانزای مرغی در اروپا گزارش شده است که پرندگان وحشی مظنون به انتشار این بیماری هستند.

به گفته مقامات روز دوشنبه، حدود 16 هزار و 100 بوقلمون پس از آنفلوانزای مرغی در یکی دیگر از مزرعه های پرورش بوقلمون در مکلنبورگ فورپومرن معدوم شدند.

مقامات روز دوشنبه گفتند دانمارك دستور داده است 25 هزار مرغ پس از مشاهده آنفولانزای مرغی H5N8 در یك مرغداری از بین برود.

موارد دیگر در فرانسه و هلند هم گزارش شده، انگلیس پس از کشف موارد دستور کشتار 13 هزار پرنده در مرغداری واقع در شمال غربی انگلیس را صادر کرد.

خطر ابتلا به این بیماری برای انسان کم است، اما جلوگیری از شیوع در میان پرندگان و برای مهار نیاز به برنامه های گسترده کشتار دارد.

مترجم: الهه زارعی