Overeating-2

اصلاح و تغییر عادات غلط غذایی،حذف موادی از برنامه غذایی که ارزش غذایی ندارند و نیز شروع یک برنامه غذایی سالم کار زیاد سختی به نظر نمی رسد.

اراده یکی از مهم ترین بحث ها در کاهش وزن است.بعضی این اراده را از انگیزه خاصی دریافت می کنند و بعضی دیگر فقط برای حفظ سلامتشان عزم شان را برای کاهش وزن جزم می کنند. بررسی ده هزار نفر که توانسته بودند ظرف 45 سال کاهش وزنی حدود 30 کیلوگرم را حفظ کنند نشان داد که آن ها این خصوصیات را داشتند؛ 98 درصد از آن ها در چگونگی غذا خوردن تغییر ایجاد کرده بودند ؛ به این معنی که تا قبل از این اگر بعضی از غذا ها را مصرف می کردند یا آن ها را مصرف نمی کردند این خوراکی ها را به برنامه غذایی شان وارد کردند.

کاهش وزن مواد غذایی شیرین و افزایش مصرف مواد غذایی فیبر دار 90 درصد ان ها به طور متوسط روزانه یک ساعت در روز ورزش می کردند.78 درصد آن ها هر روز صبحانه می خوردند.مصرف این مواد غذایی یکی از مهم ترین راهکار ها برای کاهش وزن است.75 درصد آن ها دست کم یک بار در هفته خود را وزن می کردند.62 درصد ان ها کمتر از 10 ساعت در هفته تلویزیون تماشا می کردند.

برای کاهش وزن عادت ها و سبک های خوب زندگی را جایگزین عادت های نامناسب کنید و به هر بهانه ای در زندگی تان تحرک داشته باشید.